Tryckfrihetsförordningen (lagtexten)

Försvar för yttrande och tryckfriheten - ur TfFR 1977-1988, 1993-2007 och tffr.org 2009 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN blev 250 år
den 2 december 2016.
Nu ska den ändras. Till det bättre? Knappast! Tryckfrihetsvänner bör absolut se upp!
Sveriges överhet har firat den 250-åriga svenska tryckfriheten på sitt sätt. Under år 2016 utkom en diger utredning (remissvar här ) efter direktiv att bl a göra

- språkliga förändringar i hela TF för att TF ska "moderniseras"
- flytta över bestämmelser från grundlag till vanlig lag
- analysera hur TF ska kunna anpassas till EU-ländernas regler om yttrande- och tryckfrihet.

Kan det vara möjligt? Jo, se här;

Ur direktivet:
" . . .den ökade internationaliseringen och det utökade samarbetet inom EU medför utmaningar på tryck- och yttrandefrihetens område. Sverige har i dessa sammanhang allt svårare att upprätthålla sin unika reglering av tryck- och yttrandefriheten. Inom både EU-rätten och annat internationellt samarbete finns regleringar som kan vara svårförenliga med TF. . ." (SOU 2016:58 Del 2, s 297ff)

Ur utredningen:
"Våra detaljerade tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar är unika jämförda med hur motsvarande reglering ser ut i övriga Europa. I - - - EU-rätten finns bl.a. bestämmelser om skydd för yttrandefriheten. Dessa bestämmelser skiljer sig från tryckfrihetsförordningen - - - i vissa avseenden, inte bara genom att de är mindre detaljerade utan även materiellt. - - - Den ökade rättsliga internationaliseringen och det utökade samarbetet inom EU anses ibland medföra problem för Sverige att upprätthålla dessa skillnader på tryck- och yttrandefrihetens område. (SOU 2016:58 Del 1, s 193)

Alla tryckfrihetsvänner (varav några faktiskt finns i utredningskommittén) bör gå igenom denna digra utredning. Är farhågorna ogrundade, desto bättre. Om inte, vill FiB-juristerna uppmana alla vänner av tryckfrihet att samverka för att förslaget inte blir lagstiftning. LÄS GÄRNA Publicistklubbens utmärkta remissyttrande!

Det pågår för närvarande arbete med att ta fram en lagrådsremiss med anledning av betänkandet. Det är troligt att en proposition kommer att lämnas till riksdagen senast i slutet av hösten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rätten att kritisera överheten
- Kring den svenska tryckfrihetens historia
av Ingemar Folke, Christer Hellmark


Kampen för tryckfriheten har pågått alltsedan tryckteknikens tillkomst. Tryckfrihetens vänner och fiender har grupperat sig på liknande sätt från tid till tid. Argumenten för och emot har nästan alltid varit desamma.
Christer Hellmarks skrift Rätten att kritisera överheten kom ut för första gången 1978, som ett inlägg i den tidens grundlagsdiskussioner. Den behandlar den svenska tryckfrihetens historia från 1400-talet fram till 1949. När regeringen gav en utredning i uppdrag att undersöka om det går att avskaffa tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen blev det aktuellt med en nyutgivning.
Tiden efter 1949 behandlas i en nyskriven text av Ingemar Folke. Han tar upp hoten från EU och idén om en teknikoberoende grundlagsreglering, och diskuterar om tillkomsten av Internet och andra tekniska landvinningar har minskat betydelsen av en stark tryckfrihetslagstiftning.
__________________________________________________________________________________________________

juli-dec /2016
frittord250
Ett äreminne över Chydenius – Tor Bergman
1766 års tryckfrihetsförordning, dess tillkomst och betydelse i rättsutvecklingen (Statsvetenskaplig Tidskrift 1943) – av Hilding Eek
Gustaf III och "1774 års tryckfrihetsförordning" – Erik Göthe

Beställ utställningen 250 år av tryckfrihetshistoria för biblioteken Läs mer >>>
Hur tryckfriheten 250 år firas i Finland

jan-juni /2011
"TF och YGL måste värnas" (fem moderata riksdagspolitiker)
Diskussion om Yttrandefrihetskommitténs betänkande i tidningsutgivarnas tidning Medievärlden
EU monterar ned yttrandefriheten Karl Sigfrid (m) i SvD ||

juli-dec /2010
Dold agenda bakom strävan att ändra Tryckfrihetsförordningen Anders R Olsson och Olof Kleberg i radions "Publicerat"
Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande Ingemar Folke
Dags att ta strid för den svenska yttrandefriheten
Åke Wredén
Om Yttrandefrihetskommitténs debattbetänkande Ingemar Folke

jan- juni/2010
Publicistklubben: Utfrågning om Tryckfrihetsförordningen 16 december 2009 ||

juni-dec /2009
Den återerövrade tryckfriheten 1809 - något att bry sig om i dag? (pdf) Johan Hirschfeldt
John Adams - Ahmadinejad / kommentar om bl a OTPOR –Stefan Lindgren / Jan Hagberg

jan-maj /2009
"Försvara tryckfriheten" (pdf) utskrift från möte 1 april 2009 med Anders R Olsson, Anders Ehnmark, Sverker Gustavsson, Nils Funcke och fyra ledamöter av Yttrandefrihetskommittén
Delförslag från Yttrandefrihetskommittén (SOU 2009:14)

NR 2-4/2007
Oförklarat om tryckfrihetsförordningen – Anders R Olsson
Upprop: Behåll tryckfrihetsförordningen
Bok & Biblioteksmässan 2007 youtube: Erik Göthe om tryckfrihetslagstiftningen

NR 1/2007
"Tysk sanning" om Förintelsen – Thure Jadestig
Frihet – Anders Björnsson

Tryckfrihetsförordningen - avskaffas eller bevaras? – Utskrift från debattmöte den 17 april 2007 med Göran Regner, Dag Andersson, Nils Funcke och Ingemar Folke ledd av Gunnel Arrbäck

NR 3-4/2006
Nytt förslag att avskaffa TF – Erik Göthe
Lösning söker sitt problem – Anders R Olsson
Dansk tryckfrihet är svag – ta lärdom! – Olof Kleberg
FN-resolution uppmanar till censur – Gösta Hultén

Åsiktsförföljelse och hyckleri i väst – Åke Sandin
USA: Rättigheter avskaffas – Per Åberg
Frihet åt historieskrivningen! – Upprop av franska historiker

NR 4/2005
Om att bygga upp ett krigsläge – Erik Göthe
Mohamedbilderna: Förtryckfrihet – Jan Ø berg
Om internetcensur – Anders R Olsson

NR 2-3/2005
Pang på tryckfriheten – Anders R Olsson
Tre omtryck av Tor Bergman:
1. Ett åsiktsförbud kommer till
,

2. Mein Kampf-målet i Högsta domstolen
- stor framgång för Sverige,
3. Två brev till åklagarna om Bayerns nya försök att undertrycka Mein Kampf

NR 1/2005
Om att häda – Anders Björnsson
Säg intet ont: censuren och imperiet – Diana Johnstone
Bör hetsyttranden bestraffas? – Ronald P Sokol
Efter videospelen – Thure Jadestig

NR 3-4/2004
Green och tryckfriheten (polemik) – Stefan Lindgren, Anders R Olsson

NR 1-2/2004
Definition av författningen - Anders Björnsson
Homosexhetsbrott och religionsfrihet – Ingemar Folke
Yttrandefrihet är absolut ... – Kurt Lundgren
... med 18 undantag
– Anders R Olsson

Hotet från EU mot tryckfriheten – Ingemar Folke

NR 3-4/2003
Kampanjen mot Ordfront - Carsten Palmaer
Journalist: Non serviam – Kurt Lundgren
Katarina II och den västeuropeiska pressen (omtryck ur TfFR 3/79) – Bo Nilsson.

NR 1-2/2003
Om Storebror, Journalistik i en kommersiell sfär – Anders R Olsson
Tryckfrihetsförordningens framtid – Tor Bergman
Björn Kjellin om massmediegrundlag 1975

NR 1-2/2002
Slåss med ord, inte med knytnävar – Mohsem Hakim
Om svensk press döms utomlands ... – Ingemar Folke
Hetsreformen – Anders R Olsson
Attacker mot yttrandefriheten (upprop
Tryckfrihetsmarodören Gerdin – Tor Bergman

NR 3-4/2001
Suveränitet, mänskliga rättigheter, världsdomstol – John Laughland

NR 2/2001
En hage i vilda västern. Mediegrundlagskommitténs betänkande om friheten på nätet – Ingemar Folke

NR 1/2001
Med lock och pock. Med UCK och mångmiljonlöften i dollar underkuvas Serbien – Erik Göthe
Alf Ahlbergs kamp mot extremismen – Thure Jadestig
Fel om Mein Kampf-dom i tysk press – Gunnar Karnell
Sörmlandskampanj mot nazism motverkar sitt uppgivna syfte – Mohsen Hakim
Vad ett tyskt partiförbud betyder – Hugo Lanz
Tal över en död tradition: Tryckfrihetens gamla regelverk finns nu bara kvar som en ruin – Anders R Olsson

NR 4/2000
Norman Finkelstein och Förintelseindustrin – M R Crompton

NR 1-2/2000
David Irving och sanningen – Rolf Andersson
Biblioteken beskyddade – Erik Göthe
Det journalistiska ändamålet: journalistprivilegium som utestänger medborgarna? – Anders Olsson

NR 4/1999
Den bortrövade antinazismen – Erik Göthe
De motarbetade syftena – Svante Nycander

NR 3/1999
Varför nazismen inte bör förbjudas – Tor Bergman
Falungong och svastikan – Thure Jadestig

NR 2/1999
TF – seglivad 50-åring – Tor Bergman
Den personliga uppgiften – offentlig, uthängd eller skyddad? – Karl-Erik Tallmo
Silverstolpes memorial 1810 – Erik Göthe/Dokument
Förlag, moral och rätt – Kalle Hägglund

NR 1/1999
Tersites och Teiresias – Hans Furuhagen
Debatt om HD:s Mein Kampf-dom:
Nationell seger för Sverige – Tor Bergman. Bayern knockad, och sedan? – Erik Göthe
Döbeln och tryckfriheten – Kalle Hägglund

NR 1-2/1998
Hovrättsdomen i Mattimålet – Dokument
Om att förbjuda lögnen – Jan Myrdal
Den förbjudna krypteringen – Anders Andersson
Journalismen och rätten – Olle Ekstedt.

NR 3-4/1997
Mörkmannarekord – Jan Åberg
Amsterdam-fördraget och tryckfriheten. Debatt.Erik Göthe/Tor Bergman
Ett stycke boktryckarcensur – Ingemar Folke
Mein Kampf-målet tas upp i högsta domstolen. Inlagan till HD. – Dokument
Mein Kampf og trykkefriheten – Johs. Andenæs

NR 1-2/1997
EU och offentlighetsprincipen – Tor Bergman
Att tänka väl om det nödvändiga – Anders R Olsson
Ett äreminne över Chydenius – Tor Bergman
Tryckfrihet och krigsfara – Rolf Andersson.

NR 4/1996
De andra mänskliga rättigheterna – Tor Bergman
FN:s Förklaring om mänskliga rättigheter 1948 –Dokument
Tal i konventet 1793 med rättighetsförklaring – Maximilien Robespierre

NR 3/1996
Ett åsiktsförbud kommer till – Tor Bergman

NR 1/1996
Våldshandlingar mot friheterna – Erik Göthe
Kamp för åsiktsfrihet och debatthygien – Thure Jadestig
Tryckfriheten (1940) – Östen Undén
Skall EU döma över svensk tryckfrihet? – Erik Göthe
Ministerrådsbeslut om kamp mot rasism. Bakbind inte riksdagen! – Ingemar Folke

NR 3-4/1995
Inga åsiktsförbud, tack! – Tor Bergman
Om förbud mot politiska uniformer (1933) – Tage Erlander
Uniformsförbudslagen satt åt sidan – Ingemar Folke

NR 2/1995
Europakonventionen mot meddelarskydd – Ingemar Folke
Förföljelserna mot FIS. Bakgrunden till fängslandet av algeriern i Stockholm – Stefan Hjertén/Jacques Verges
Utvisningen av Lauk – Bjørn Elmquist
Franskt bokförbud – Rolf Andersson
Inte bara Mein Kampf – Erik Göthe

NR 3-4/1994
Historisk vändpunkt. Om bokbeslag på tysk begäran – Hans Gabrielson
Rättsinvändningar mot beslaget av Mein Kampf
Sverige i union – Erik Göthe
Ivar Harrie om tryckfriheten
För det första, är pjäsen så bra? Berättelse om teatercensur på tysk begäran 1943
.
Mein Kampf beschlagnahmt in Schweden – Irka Cederberg
Publication of Mein Kampf blocked in Sweden

NR 1-2/1994
Offentlighetsprincipen och EU – Tor Bergman
Amerikansk yttrandefrihetstradition – I Folke/W Rehnquist
Domen över Ludvig XVI – Maximilien Robespierre

NR 4/1993

Barnporr och tryckfrihet – Per Gröndahl
Västerlandets världsherravälde och de mänskliga rättigheterna – Chandra Muzaffar
Musen som röt. Sverige, EG och tyska författningsdomstolen – Mats Björkenfeldt
EG-rätten i praktiken – Martin Howe.

NR 3/1993
Den odemokratiska unionen. – Tor Bergman
Europeiska tryckfriheten – Erik Göthe

NR 2/1993
Offentlighetsprincipen och grundlagarna – Erik Göthe
Datalag mot tryckfrihet – PK och Grävande journalister
Personregistret "Yttrandefrihetstext" Överklagan av Datainspektionens avslag på ansökan att få skriva en bok – Anders R Olsson

NR 1/1993
Yttrandefrihetsgrundlagen och politikerna, en diskussion utifrån Anders R Olssons handbok om tryckfrihet för journalister – Tor Bergman
Vill Du höra en hemlis? – Per Gröndahl
Offentlighetsprincipen och grundlagarna – Erik Göthe

NR 1/(NOV 1986) 1986-87
Information i beslag – Erik Göthe
Anmälan till justitiekanslern – Svenska Fotografernas Förbund
Tryckfrihetsförordningen behålls – Per Gröndahl
Hets mot folkgrupp – Per Gröndahl
Förbud mot rasistiska organisationer! – Hans-Göran Franck
Skapa inte åsiktsbrott i svensk lag! – Ingemar Folke

NR 4/1985
Deras yttrandefrihet och folkets – Erik Göthe
Tryckfrihetsåtalet mot SvD – Per Gröndahl
Fallet Stäglich – Erik Göthe
Slutdom i "Manifestet"-målet – Gunnar Furumo
Det "starka samhällets" grundlag (1974 års RF) – Tor Bergman

NR 2-3/1985 (utk. 1986)
Mordet på regeringschefen – Erik Göthe
Sverige och Europakonventionen –Tor Bergman
Tecknad politisk idéhistoria (bok Annika Elmqvist och Pål Rydberg) – Erik Göthe
"Några tankar om sättet att upprätta och befästa den urgamla franska monarchien" (1799) – Hans Järta (presentation Erik Göthe)

NR 4/(JAN 85) 1984
"Giftas"-processen mot Strindberg 1884, protokollet
"Giftas"-processen - fick Strindberg en rättvis rättegång? – Per Gröndahl, Erik Göthe

NR 2-3/NOVEMBER 1984
Tryckfrihet och tvångsmedel – Per Gröndahl
Fribrev för journalister? –Åse Lo Skarsgård
Remissvar på Yttrandefrihetsutredningen (översikt) – Per Gröndahl
1949 års TF är inte räddad (ref. riksdagsdebatt) – Per Gröndahl

NR 1/(MAJ) 1984
I nternationella förhållanden och tryckfriheten – FiB-Juristernas årsstämma 1984
Brev från FiB/Kulturfront till Yttrandefrihetsutredningens remissinstanser
Rätt eller privilegium - den demokratiska grundfrågan – Anders Björnsson

NR 4/(JAN 84) 1983
Granskning av yttrandefrihetsutredningens betänkande "Värna yttrandefriheten" – FiB-Juristernas styrelse, Lars-Gunnar Liljestrand, Per Gröndahl, Hans-Gunnar Axberger, Rolf Andersson, Erik Göthe, Staffan Rylander
Vördsamt memorial N:o 24 Med överlämnande av Utskottets eget förslag till Tryckfrihetslag – konstitutionsutskottet vid 1809 års riksdag (presentation Erik Göthe)

NR 3/DECEMBER 1983
Yttrandefrihetsutredande i ofärdstid – Per Gröndahl
Journalistförbundets vidare ståndpunkter – Anders Björnsson
Det sedlighetssårande (1938) – Per Nyström
Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om det sedlighetssårande 1812-1979
Om den härliga tystnaden – Anders Ehnmark

NR 2/SEPTEMBER 1983
Pressen inför rätta. Praxis och prejudikat inom tryckfrihetsrätten – Hans-Gunnar Axberger
Anpasslingspolitik och tryckfrihet 1831. Avslutning – Bo Nilsson
Föreningen FiB-Juristernas årsstämma 1983. Hälsning från Folket i Bild/Kulturfront. Resolution om internationella förhållanden. Resolution om tryckfriheten.

NR 1/MARS 1983
Boktryckarkonsten i Sverige 500 år – Erik Göthe
Yttrandefrihetsutredningens kanon – Lars-Gunnar Liljestrand
Föreningen FiB-Juristerna om yttrandefrihetsutredningen
Norrbottens journalistförening  notis
Tidningen Journalisten – notis
"Alltsedan 1809 ... " (Falu-Kuriren) – Erik Göthe
Föredrag på Stadsmuseum i Stockholm (Ingemar Folke/Per Gröndahl och Gustaf Petrén) – referat
Pressdebatt om tryckfriheten – Per Gröndahl
Anpasslingspolitik och tryckfrihet. Del 2 – Bo Nilsson
Upphovsrätt och sekretess (debatt om "Manifestet"-målet) – Gustaf Petrén, Anders Runebjer, Gunnar Furumo
Memorial om skrif- och tryckfrihet (faksimil ur Georg Schaumann: Biografiska undersökningar om Anders Chydenius) – Anders Chydenius

NR 3-4/DECEMBER 1982
Inför Yttrandefrihetsutredningens slutbetänkande: Försvara tryckfrihetsförordningen! – Erik Göthe
Remissvar om förslaget till massmedielag 1975 (från Hovrätten över Skåne och Blekinge) – Björn Kjellin
Anpasslingspolitik och tryckfrihet år 1831. Del 1 – Bo Nilsson
Gustaf III och "1774 års tryckfrihetsförordning" – Erik Göthe
Kungl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Skriv- och Tryckfriheten; Given Stockholm i Råd-Kammaren den 2. Dec. 1766. Kungl. Maj:ts Nådiga Förnyade Förordning och Påbud Angående Skriv- och Tryckfriheten. Given Stockholms Slott, den 27 April 1774. Yttrande till Protokollet i Råd-Kammaren, angående Tryckfriheten, den 26 April 1774. – Gustaf III Upphovsrätt mot tryckfrihet? (debatt om "Manifestet"-målet) – Anders Runebjer, Gunnar Furumo

NR 2/AUGUSTI 1982
Missaktning mot invandrare – Ingemar Folke
Läsarbrev om Faurisson-dokumentationen – Gerhard Bauer
Svar från tidskriftsredaktören
Faurisson överklagar – Stefan Hjertén
I en brevintervju ... (Chomsky om Faurissons yttranderätt) – Anders Björnsson
Medelklass och demokratisk tradition – Bo Nilsson
FiB-Juristerna tio år. Stämmouttalanden: Om yttrande- och tryckfriheten.
1944 års tryckfrihetssakkunniga (SOU 1947:60): Om tryckfrihet.

NR 1/MARS 1982
Föreningsnytt. Föredrag Christer Hellmark, Per Gröndahl, Stefan Hjertén, Gun Kessle.
Varför ta upp fallet Faurisson? – Gun Kessle
Fallet Faurisson - ett rättsövergrepp – Stefan Hjertén
Brev från Robert Faurisson av 1 oktober 1981
Dom 8 juli 1981 mot Faurisson
Hets mot invandrare – Ingemar Folke
Diplomatisk kvarstad och konfiskation utan rättegång (1940) – H-K Rönblom (presentation: Anders Björnsson)

NR 3-4/DECEMBER 1981
Arbetsdomstolen försvarar tryckfriheten (artikel i Metallarbetaren stridsåtgärd?) – Claes Oldin
Tankar om borgerliga friheten, 1759 – Petter Forskål
1766 års tryckfrihetsförordning, dess tillkomst och betydelse i rättsutvecklingen (omtryckning ur Statsvetenskaplig Tidskrift 1943) – Hilding Eek

NR 2/SEPTEMBER 1981
Den nya sekretesslagen – Gustaf Petrén
Definitionen av tryckfriheten (SOU 1979:49) – FiB-Juristernas tryckfrihetsgrupp
Videovåldet och yttrandefriheten ("Motorsågsmassakern") – Per Gröndahl

NR 1/MARS 1981
Om FN-stadgan, metadikt ur "Baksidor" av Helmer Lång
Upphovsrätten och "Baksidor" – Rolf Andersson
Kulturell allemansrätt? – Rolf Andersson
Pressfrihet eller journalistfrihet? – Anders Björnsson
Journaliststrejk och tryckfrihet – Per Gröndahl

NR 3-4/DEC 1980
Utdrag ur Protokoll över överenskommelse mellan regeringskommissionen och distriktsstrejkkommittén den 31 augusti 1980 på varvet i Gdansk. (övers. Ingemar Folke)
Porren, lagstiftaren och tryckfriheten – Per Gröndahl
Yttrandefrihetsutredningen – Per Gröndahl
Staten ska inte försörja kulturarbetarna! – Hans O Sjöström

NR 2/SEPT 1980
Kreml prövar svensk demokrati (konstutställning "Härlig är jorden" Göteborg) – Anders Runebjer
Journalistförbundet om tryckfriheten. Kongressuttalande.
TV:s falska kamp för yttrandefriheten – Tor Bergman
Vad hotar yttrandefriheten? – Ingemar Folke
"De samhällsfunktioner som motiverar presstöd" – Erik Göthe
FiB-Juristernas årsstämma: Om yttrande- och tryckfriheten. Om internationella uppgifter.

NR 1/MARS 1980
Fälldin svarar för Folkets Rättigheter? (UNESCO-deklaration) – IF
Ta strid för demokratin! (bok "Ta strid för kärleken" från Riksaktionen mot porr och prostitution) – Anders Runebjer
"1949 års tryckfrihetsförordning bör återställas". Journalisthögskolans remissvar på yttrandefrihetsutredningen

NR 4/DEC 1979
Förslag till yttrandefrihetsgrundlag. En kritisk granskning av ett undermåligt och tryckfrihetsfientligt betänkande – FiB-Juristernas tryckfrihetsgrupp

NR 3/SEPT 1979
Katarina II och den västeuropeiska pressen  Bo Nilsson
Sårande av tukt och tryckfrihet – Per Gröndahl
Rysk framstöt på massmedieområdet. Resultatet av UNESCOs generalkonferens i Paris – Per Boström

NR 1-2/APRIL 1979
Österrikes nationella undergång 1938. Hur arbetarrörelsen i Österrike betraktade förhållandet mellan försvar av nationen och kamp för demokratiska rättigheter – Anders Persson
Fersenska mordet, tryckfriheten och 1812 års politik – Björn Liljefors, Tom Necander
Försvara skyltningsförbudet! – Per Gröndahl .

NR 4/1978
Kampen mot porren - för tryckfriheten – Per Gröndahl
Tema: Borgerlig frihetstradition. Om försvar för borgerlig frihet – Erik Göthe
Avslå grundlagsförslaget! (upprop från Kommittén mot grundlagsförslaget 1973)
"Radikal" historieskrivning om 1809-10 års grundlagar (Herlitz: 1809 års författning) – Tom Necander
Peter Forskåls kamp för tryckfrihet 1759-60 – Bo Nilsson
"Ett levande träd böjer sig". Samlingsregeringen, anpassningen och yttrandefriheten (Sverige under andra världskriget) – Christer Hellmark
Instruktion mot porrskyltning – Erik Göthe
Knarkkungarnas permissioner – Olle Zetterberg
Kampskrift för pornografi, otukt och osedlighet (bok Silbersky/Nordmark) – Rolf Andersson

NR 3/1978
"Försvara den hotade yttrandefriheten" – FiB-Juristernas stämma 1978
Tryckfrihetsjuryn är bra – Rolf Andersson
UNESCO och massmedierna – Per Boström

NR 2/1978
I Finland vore många FiB-försäljare kriminella (rätt att sälja tidningar på allmän plats) – Erik Göthe
Till frågorna om lag och ordning och borgerliga friheters försvar (tal vid Nordiskt juristseminarium) – Jan Myrdal

NR 1/1978
IB-affären: Kulturfronten åsidosatte tryckfriheten – Per Gröndahl, Tom Necander
Nya tryckfrihetsförordningen, följdlagstiftning – PG
Envist okunniga (Sv Författarförbundet, Sv Teaterförbundet) – Erik Göthe
DN-skandalens efterspel – Rolf Andersson, Per Gröndahl

NR 1/1977
Förslaget till ny sekretesslag - ett hot mot yttrande- och tryckfriheten – Kurt Junesjö
När porren släpptes fri – Jeanette Gentele
Vad hotar teaterns yttrandefrihet? (teaterpjäsen "Chez Nous") – Ingemar Folke
Tryckta skrifter och teater: en sammanfattande jämförelse – Ingemar Folke