>>OMLÄSNINGEN<<

Izzy Youngs bråk med Bob Dylan - en omläsning med anledning av ett Nobelpris

>>>SE WESLEY CLARK 2007 IGEN PÅ DEMOCRACY NOW<<<

>>>OMLÄSNING FRÅN 1993 OM DEN ODEMOKRATISKA EUROPAUNIONEN<<<
>>> Omlyssning: Medborgare eller skattebetalare?
youtube <<<
Föreläsning av Bengt Göransson nov 2012 om hotet mot demokratin när samhället blir en "butik"
Påskupproret 100 år 2016: Irland från svält till självständighet – Carl-Magnus Wendt

>>Värna föreningsfriheten och bekämpa brotten! – Thure Jadestig
>>Fallet Stäglich 1985<<
>>Hur första världskriget tog slut och Oktoberrevolutionen segrade i Ryssland, ur Förr&Nu 3-4/91<<
>>Kjell Albin och Lenin-priset 130212<<

Es begann mit einer Lüge - Det började med en lögn ttfr:s översättning till svenska HÄR
Ett TV-reportage visat i tyska kanalen ARD den 8 februari 2001
Reportaget utlöste stor debatt i Tyskland. Redan den 16 februari blev sändningen föremål för en frågestund i förbundsdagen och den 19 februari sändes det på nytt i WDR P3 med anslutande direktdiskussion med politiker, journalister, generaler och upphovsmannen till reportaget Mathias Werth.
Filmens språk är tyska . Öppna filmen i halvt fönster och svenska texten i halvt nytt fönster vid sidan av / - red.