I sitt teaterstycke ”Ett drömspel” tecknar August Strindberg – mindre än 20 år efter bildandet av Sveriges Advokatsamfund – ett tidigt och, vilket är mycket ovanligt, sympatiskt porträtt av en jurist, Advokaten. I den återgivna scenen träffar han Indras dotter för första gången och beskriver sin vardag för henne.

Advokaten i Ett drömspel

(Scenen förändras till advokatbyrå, för öppen ridå, sålunda: Grinden blir stående och fungerar som grind till kontorsskranket som går rätt över scenen. Portvakterskans rum är kvar såsom advokatens skrivbås men öppnat framåt; linden, avlövad, är hatt- och klädhängare; affischtavlan är behängd med kungörelser och utslag i mål; dörren med fyrväpplingen hör nu till ett dokumentskåp: Advokaten i frack och vit halsduk sitter således till vänster innan-för grinden vid en pulpet fylld med papper. Hans utseende vittnar om oerhörda lidanden; det är kalkvitt med fåror, och skuggorna äro liksom violetta; han är ful, och ansiktet speglar alla slags brott och laster varmed hans yrke nödgat honom att taga befattning. Av hans två skrivare har den ena blott en arm, den andra är enögd. Folket som samlades för att åse ”dörrens öppnande” står kvar men nu liksom väntande företräde hos advokaten, och tyckas alltid ha stått där. Dottern (i schalen) och Officern i första planet.)
Advokaten: (går fram emot dottern) Säg, min syster, får jag denna schalen ... jag skall upphänga den härinne tills jag får eld i kakelugnen; då skall jag bränna den med alla dess sorger och eländen ...
Dottern: Inte än, min broder, jag vill ha den riktigt full först, och jag önskar framför allt få uppsamla dina smärtor, dina mottagna förtroenden om brott, laster, orätt fånget, baktal, smädelser...
Advokaten: Lilla vän, då räckte icke din schal! Se på dessa väggar; är det icke som om alla syn-der solkat tapeterna; se på dessa papper där jag författar historier om orätt; se på mig... Hit kommer aldrig en människa som ler; bara onda blickar, visade tänder, knutna nävar... Och alla spruta sin ondska, sin avund, sina misstankar över mig... Se, mina händer äro svarta, och kunna aldrig tvättas, ser du hur de äro spruckna och blöda... jag kan aldrig ha kläder mer än några dagar, ty de stinka av andras brott... lbland låter jag röka med svavel härinne men det hjälper icke; jag sover härinvid, och drömmer endast om brott. . . Jag har ett mord för närvarande vid tinget... det går väl an, men vet du vad som är värre än allt? ... Det är att skilja makar! – Då är det som om det skrek ini jorden och uppe i himmelen ... skrek förräderi mot urkraften, det godas källa, mot kärleken... Och, ser du, när pappersris äro fyllda med deras ömsesidiga anklagelser, och slutligen en kärleks-full människa tar ena maken mellan fyra ögon, nyper den i örat och leende frågar den enkla frågan: vad har ni egentligen emot er man – eller hustru – så står han – eller hon – svarslös där, och vet icke orsaken! En gång – ja, det rörde sig visst om en grönsallad, en annan gång om ett ord, mestadels om ingenting. Men kvalen, lidandet! Dem får jag uppbära! ... Se hur jag ser ut! Och tror du att jag kunde vinna en kvinnas genkärlek med denna uppsyn av brottsling? Och tror du att någon vill vara vän med mig som har alla stadens skulder, penningskulder, att indriva? ... En jämmer är det att vara människa!
Dottern: Det är synd om människorna!
Advokaten: Det är det! Och vad människorna lever på, är mig en gåta! De gifter sig med två tusen kronors inkomst, när de behöver fyra tusen... de lånar förstås, alla lånar! Det går på hank och skruvar ända fram till döden . . . då har boet alltid skuld! Vem som slutligen får betala’t, ja säg det!
Dottern: Den som föder fåglarne!
Advokaten: Ja! Men om den som föder fåglarne ville stiga ner på sin jord och se till hur de stackars mänskobarnen har det, skulle han kanske fattas av medlidande . . .
Dottern: Det är synd om människorna!
Advokaten: Ja, det är sanningen det!??

Tffr nr 2/1999

De lagkloke - om jurister, lagstiftning och rättskipning - ur TfFR 1977-2007 och senare

Klicka på länk för att hämta texten. Det blir fler länkar efterhand. Kontakta redaktören om en önskad artikel saknar länk eller om Du vill ha utgivna pappershäften. Epost till redaktören.

Juni-aug /2009
Radovan Karadzics försvar mot anklagelser om folkmord i Srebrenica av AndyWilcoxson
Tortyr enligt USA av Per Åberg

Burskap: ett obsolet rättsinstitut eller en mänsklig rättighet?
av Oskar Z Augustsson

Jan-maj /2009
Hets och hets - om Ahmadinejads tal mot sionismen av Ingemar Folke
Gaza och folkrätten av Ingemar Folke
Delförslag om tryckfriheten - red

2-4/2007
Nätverk för incestfundamentalister av Bjarne Moelv

Styckmordsmålet – Patrik Nyberg
"Vänsterrasism inget nytt" av Stefan Lindgren

1/2007
Alla har rätt till rättvis rättegång av Olof Kleberg
Polisanmälan om krigsförbrytelse av Styrelsen i Föreningen Afghanistansolidaritet

NR 3-4/2006
Ramsey Clark om dödsdomen mot Saddam Hussein ||

NR 1-2/2006
Terroristlagstiftning i Sverige av Ingemar Folke ||
FN och somaliasvenskarna av Ingemar Folke ||
Den svartlistade fyraåringen – Pär Ström

NR 2-3/2005
Rättsröta av Anders Björnsson ||
Författningsdomstol för folkfriheten av Thure Jadestig ||
Åter till Ådalen av Ingemar Folke ||
En professor mot strömmen (Dennis Töllborg) av Patrik Nyberg ||
Intervju med Marie Allen av Patrik Nyberg ||
Fem omtryck av Tor Bergman:
Ett åsiktsförbud kommer till
Mein Kampf-målet i Högsta domstolen - stor framgång för Sverige
Två brev till åklagarna om Bayerns nya försök
Fara för rättsstaten?
Sätt Persson & Co i fängelse!

1/2005
Bör hetsyttranden bestraffas? av Ronald P Sokol
Fallet Lynne Stewart av Erik Göthe
Israels murbygge i Haagdomstolen av Ingvar Rydberg

3-4/2004
Green och tryckfriheten (polemik) av Stefan Lindgren, Anders R Olsson
Anclow ur tiden
av Rex

1-2/2004
Är ondskan alltid en man? av Lars-Eric Hagborg och Patrik Nyberg
En enkel tillställning på Hôtel Standard i den norrländska polarnatten
. Dom av Jukkasjärvi och Karesuando tingslags häradsrätt den 27 april 1965

3-4/2003
Bevisen mot Quick är obefintliga. Intervju med Leif G W Persson av Patrik Nyberg

1-2/2003
Jan Danielsson, Johs. Andenæs av Erik Göthe
Kejsaren är naken av Patrik Nyberg
Tryckfrihetsförordningens framtid av Tor Bergman

Björn Kjellin om massmediegrundlag
TV-serien Milosevics fall
Hammurabis lag av Erik Göthe

1-2/2002
När sanningen stör (styckmordsmålet) av Patrik Nyberg
Två dagars rättegång i Haag av Ian Johnson
Haagtribunalen som Natoredskap av John Philpot, Jared Israel


3-4/2001
Nutida fredlöshetsförklaring (Sätt Persson & Co i fängelse) av Tor Bergman
Spektaklet kring Alcalà av Tor Bergman
Ingen granskning av Natos krigsbrott av Tobias Ridderstråle
Suveränitet, mänskliga rättigheter, världsdomstol av John Laughland

Karl Johan Schlyter
av Erik Göthe

2/2001
Sveriges stora lagstiftning på 1700-talet av Tor Bergman
Haagtribunalen och juristerna av Rolf Andersson

Demonstrationsrätt och ordning av Bo Skog

1/2001
Fel i tysk press om Mein Kampf-dom av Gunnar Karnell
Vad ett tyskt partiförbud betyder av Hugo Lanz

4/2000
Brottstribunalen i Haag uppfyller varken FN:s eller domstolars krav av Erik Göthe
Partiförbud enligt tradition (förbud mot tyska NPD inleds efter partiets fredsagitation) av Rolf Andersson

3/2000
Ingen rätt till adoption av Tor Bergman

1-2/2000
David Irving och sanningen av Rolf Andersson
Biblioteken beskyddade av Erik Göthe
Taktiskt frisläppande av Pinochet av Lars-Gunnar Liljestrand
Den goda diskrimineringen: lagstiftning om diskriminering på etnisk grund av Bo Skog
Göran Persson och åtalspreskriptionen av Tor Bergman

Jesper Swedberg och Karl XII av Mats Björkenfeldt


4/1999
Den bortrövade antinazismen av Erik Göthe ||
De motarbetade syftena av Svante Nycander ||
Pinochetfallet och folkrätten av Lars-Gunnar Liljestrand ||
Spekulera mera. Ny ändring i aktiebolagslagen av Tor Bergman ||
Dömd i det kalla kriget. Samtal med Hugo Gjersvold av Erik Göthe ||
Hårda villkor för Gjersvolds resning av Tor Bergman ||
Åklagare Ryningers ”radioplädering” i Enbomsmålet – Dokument

3/1999
Falungong och svastikan av Thure Jadestig
Om reaktionerna efter mordet på syndikalisten i Sätra
Haagtribunalens amerikanska moder av Lars-Gunnar Liljestrand
Brev till tribunalen i Haag. Dokument
Juridikens new age-rörelse av Olle Ekstedt

2/1999
Krig, rättskipning och säkerhet av Erik Göthe
Den personliga uppgiften offentlig, uthängd eller skyddad? av Karl-Erik Tallmo

Döden är en man av Olle Torge

Domarna och styckmordsmålet av Lars-Erik Tillinger

Brottsanmälan till Haag-tribunalen. Dokument
Förlag, moral och rätt av Kalle Hägglund

Porträtt av advokaten ur Ett drömspel av August Strindberg

1/1999
Debatt om HD:s Mein Kampf-dom:
Nationell seger för Sverige
av Tor Bergman.
Bayern knockad, och sedan?
av Erik Göthe

1-2/1998
Hovrättsdomen i Mattimålet. Dokument
Om att förbjuda lögnen
av Jan Myrdal
Den förbjudna krypteringen
av Anders Andersson
Journalismen och rätten
av Olle Ekstedt

3-4/1997
Mörkmannarekord av Jan Åberg
Schengensamarbete med okänd lagstiftning av Mats Björkenfeldt
Kvinnans rättsliga ställning enligt sharia av Aykut Celepli
Mein Kampf-målet tas upp i högsta domstolen. Inlagan till HD. Dokument
Mein Kampf og trykkefriheten av Johs. Andenæs

4/1996
Domarnas rättsäkerhet och medborgarnas av Ingemar Folke
Omslagsbild av Oskar Sjöström: Klienten till sin advokat: - Jag kräver rättvisa! Advokaten: - Hur mycket rättvisa har ni råd med?

3/1996
Domen i Klippanmålet av Per Eriksson
Ett åsiktsförbud kommer till av Tor Bergman
EG-domstolen som högsta lagstiftare av Trevor C Hartley

2/1996
Hur blir det med rättshjälpen? av Ingemar Folke

1/1996
Ministerrådsbeslut om kamp mot rasism. Bakbind inte riksdagen! av Ingemar Folke

3-4/1995
Inga åsiktsförbud, tack! av Tor Bergman ||
Om förbud mot politiska uniformer (1933) av Tage Erlander ||
Uniformsförbudslagen satt åt sidan av Ingemar Folke ||
Intervju med Jacques Verges av Stefan Dornuf ||
När Nils Herlitz skrev till Carl Schmitt av Rolf Andersson ||
Omslagsbild av A. Gill: Noirs advokater i rättegången mot P. Bonaparte

2/1995
Förföljelserna mot FIS. Bakgrunden till fängslandet av algeriern i Stockholm av Stefan Hjertén/Jacques Verges
Utvisningen av Lauk av Bjørn Elmquist
Inte bara Mein Kampf av Erik Göthe

3-4/1994
Rättsinvändningar mot beslaget av Mein Kampf
Carl Schmitt, Rikets teoretiker av Rolf Andersson
Mein Kampf beschlagnahmt in Schweden von Irka Cederberg
Publication of Mein Kampf blocked in Sweden
Omslagsbild av Grandville och Julien 1832: Le bouquet de Persil. Chefsåklagare Persil överlämnar födelsedagsgåva till Kung Päron.

1-2/1994
Dödshjälpen i Tredje riket av Stig Jonasson
Lundstedt och Olivecrona av Rolf Andersson
Amerikansk yttrandefrihetstradition av I Folke/W Rehnquist
Skuld-sanering för vem? av Per Gröndahl
Domen över Ludvig XVI av Maximilien Robespierre

4/1993
Musen som röt. Sverige, EG och tyska författningsdomstolen av Mats Björkenfeldt
Katedersocialisten Vilhelm Lundstedt av Staffan Källström

NR 3/1993

Brott och straff i massmedierna – varför blir det så fel? – Elisabeth Isitt || Dialysmålet – Ulrika Westman || Taktikspelet – Anders Lundberg || Johannes Schefferus och läran om naturrätten – Rolf Lindborg ||


NR 2/1993

Personregistret Yttrandefrihetstext Överklagan av Datainspektionens avslag på ansökan att få skriva en bok – Anders R Olsson || Ingrepp mot tyska partier – Hugo Lanz ||


NR 1/1993

Olaus Petris domarregler – Jan Lindahl || Fallet Ossietzky – Heinrich Hannover || Tyska HD:s beslut om Ossietzky. || .


NR 2-3/(NOV 1987) 1986-87


Förord – Erik Göthe || Landskapslagarna – Per Nyström || Hatt till och huva från – Per Nyström || Herraväldet – Per Nyström
Omslagsbild: Teckning av Kersti Berggren


NR 4/1985


Den konstiga konsten att överklaga – Ingemar Folke || Fallet Stäglich – Erik Göthe || Hon stämde staten – Per Boström || Rättsuppgörelse efter ockupation – Anders Björnsson || Slutdom i "Manifestet"-målet – Gunnar Furumo || Det "starka samhällets" grundlag (1974 års RF) – Tor Bergman


NR 2-3/1985 (utk. 1986)

Mordet på regeringschefen – Erik Göthe || Rättsfall på 1500-talet (bok Natalie Zemon Davies) – Hjalmar Petri || Tidskriften Rättfärd – Ulf Stridbeck || Upprop för Sandberg och Leander (personalkontroll) || "Några tankar om sättet att upprätta och befästa den urgamla franska monarchien" (1799) – Hans Järta (presentation Erik Göthe) ||


NR 4/(JAN 85) 1984


"Giftas"-processen mot Strindberg 1884, protokollet || "Giftas"-processen - fick Strindberg en rättvis rättegång? – Per Gröndahl, Erik Göthe ||


NR 3/DECEMBER 1983

Vem förstår lagspråket? – Ingemar Folke ||


NR 1/MARS 1983

Föredrag på Stadsmuseum i Stockholm (av Ingemar Folke/Per Gröndahl och Gustaf Petrén) – referat || Får försvarare kontakta andra misstänkta än sin klient? – Ingemar Folke || Rösträtt för utländska medborgare? – Ingemar Folke || Upphovsrätt och sekretess (debatt om "Manifestet"-målet) – Gustaf Petrén, Anders Runebjer, Gunnar Furumo || Tankar i undantagstillstånd – Håkan Göransson ||


NR 3-4/DECEMBER 1982

Den ekonomiska brottsligheten och skatteförvaltningens förfall – Eva Fee || Socialrätten vid en skiljeväg? – Staffan Rylander || Riksdagsbeslut på ockuperat område? – Ingemar Folke || Upphovsrätt mot tryckfrihet? (debatt om "Manifestet"-målet) – Anders Runebjer, Gunnar Furumo


NR 2/AUGUSTI 1982

Missaktning mot invandrare – Ingemar Folke || Läsarbrev om Faurisson-dokumentationen – Gerhard Bauer || Svar från tidskriftsredaktören || Faurisson överklagar – SH || I en brevintervju ... (Chomsky om Faurissons yttranderätt) – ABn || En fullkomligt allvarlig rapport från riksdagen – TB || Domare i kommunistisk stat (bok, utdrag) – Otto Ulc (presentation IF) || Konkursfiffel – Per Gröndahl || Jubileumsbankett. Epistel femtioelva. ||


NR 1/MARS 1982

Advokaten, Staten och Rätten – Ragnar Gottfarb || "Det er ingen grunn til å tvile på ..." (Johs Andenæs om Kina idag) – ABn || Föreningsnytt. Föredrag Christer Hellmark, Per Gröndahl, Stefan Hjertén, Gun Kessle. || Fallet Faurisson - ett rättsövergrepp – Stefan Hjertén || Brev från Robert Faurisson av 1 oktober 1981 || Dom 8 juli 1981 mot Faurisson || Hets mot invandrare – Ingemar Folke || Prostitutionen i Sverige - förslag till remissvar på SOU 1981:71 från FiB-Juristerna ||


NR 3-4/DECEMBER 1981

Advokatens ställning: Återgång till preusseri? – Ingemar Folke || R-Pocket om advokatens ställning – Tom Necander || Ny advokatförening i Väst-Tyskland (Republikanischer Anwaltsverein) – UW || Tankar om borgerliga friheten, 1759 – Petter Forskål || 1766 års tryckfrihetsförordning, dess tillkomst och betydelse i rättsutvecklingen (omtryckning ur Statsvetenskaplig Tidskrift 1943) – Hilding Eek


NR 2/SEPTEMBER 1981

Den nya sekretesslagen – Gustaf Petrén || Koppleribrottet ifrågasatt – Rolf Andersson || Rättslig diskussion i Kina – Gerd Kaminski


NR 1/MARS 1981

Om FN-stadgan, metadikt ur "Baksidor" av Helmer Lång || Upphovsrätten och "Baksidor" – Rolf Andersson || Kulturell allemansrätt? – Rolf Andersson || Förebyggande internering och den indiske medborgaren – Gobinda Mukhoty ||


NR 3-4/DEC 1980

Fria fackföreningarna i Polen. Några polska dokument – IF || Utdrag ur Protokoll över överenskommelse mellan regeringskommissionen och distriktsstrejkkommittén den 31 augusti 1980 på varvet i Gdansk. (övers. Ingemar Folke) || Ny utsökningsbalk - moralisk nyordning – Erik Göthe || Motståndsplikt i Jugoslaviens grundlag – MB || Statlig kontroll över advokaterna? – IF || Narkotikastrafflagstiftningen: Straffskärpning utan skärpning! – Stefan Karlmark || Proven på anstalterna – Stefan Karlmark || Rättsväsendet i Kina efter 1940: Rättskipning i feodalt förfall – Adele Marion Fielde ||


NR 2/SEPT 1980

Uttalande av svenska jurister om Kampuchea || Rättelse (inledn. t. Kampuchea-konferensen i nr 1-80) || Yrkesförbud 5 år för advokat Danisz – Anders Runebjer || Rättegång i Folkets Kina 1930 – Agnes Smedley ||


NR 1/MARS 1980

Dödsstraffet och rättssäkerheten – Björn Kumm || Advokaten - när blev han jävig? – Ragnar Gottfarb || Islamisk rätt – Mats Björkenfeldt || Fram mot det rättslösa samhället! (bok: N H Quiding: Slutliqvid med Sveriges lag) – IF ||


NR 4/DEC 1979

Folk kräver straff för narkotikabrott. Intervju med distriktåklagare Stefan Karlmark – Lotta Dahl || Cesare Beccaria – Lotta Dahl || Ur Brott och straff – Cesare Beccaria || Viktoria, Jan Myrdal och Cesare Beccaria – Paul Enoksson || Åtalsrätten mot ämbetsmän – Mats Björkenfeldt || Tillämpa asocialitetslagen – Anders Runebjer || Frågor till kinesiska domare (1979) – Christer Leopold


NR 3/SEPT 1979

"Vi är agenter för ingen och envar". Intervju med advokat Gobinda Mukhoty (indiska medborgarrättsrörelsen)  Ingemar Folke || Lagspråket och rättssäkerheten – Gustaf Petrén || Om förslaget till ny sociallagstiftning – Lotta Dahl || Hur man anmäler bordeller – Göran Bodin


NR 1-2/APRIL 1979

En vanlig rättegång - men i Sovjet – Ragnar Gottfarb ||


NR 4/1978

Tema: Borgerlig frihetstradition. Om försvar för borgerlig frihet – Erik Göthe || Avslå grundlagsförslaget! (upprop från Kommittén mot grundlagsförslaget 1973) || Dödshjälpsmålet (åklag. ./. B. Hedeby/R. Toss) – Tomas Rajala || Hyresförhandlingslag mot hyresgäster – Rolf Andersson ||


NR 3/1978

Tvånget i psykiatri och socialvård – Nils Bejerot || Regler om tvång i psykvården – Tom Necander || Ny hyresförhandlingslag: Hyresgäster ur askan i elden? – Mats Åhlund


NR 2/1978

Medbestämmande modell 1905 – Anders Runebjer ||


NR 1/1978

Slå vakt om rättegångsbalken – Tor Bergman