BREXIT
Folkomröstningen i juni 2016 innebär att Storbritannien ska lämna EU något av de närmsta åren.
Martin Howe
, som medverkat i Tidskrift för Folkets Rättigheter sedan 1993, är numera ordförande för Lawyers for Britain, som verkat för brittiskt utträde ur EU. De anser inför utträdet att de som jurister har en skyldighet att förklara de komplicerade frågorna om hur EU:s fördrag och EG-domstolens och andra EU-organs maktbefogenheter styr ett medlemskap i unionen, "så att debatten om EU-medlemskapet och det som detta ska ersättas av förs på grundval av förnuft och kunnig förståelse". För den som kan läsa  engelska finns Lawyers for Britains hemsida.

Artiklar om EU ur Tidskrift för Folkets Rättigheter, tffr.org 1993 -2007

Klicka på länk för att hämta texten. Det blir fler länkar efterhand. Kontakta redaktören om en önskad artikel saknar länk eller om Du vill beställa pappershäften, som finns för årgångarna t o m 2007. Epost till redaktören.

NR 1/2007
"Tysk sanning" om Förintelsen – Thure Jadestig

Tryckfrihetsförordningen - avskaffas eller bevaras? – Utskrift från debattmöte

NR 3-4/2006
Nytt förslag att avskaffa TF – Erik Göthe

Lösning söker sitt problem – Anders R Olsson

Dansk tryckfrihet är svag – ta lärdom! – Olof Kleberg

FN-resolution uppmanar till censur – Gösta Hultén

NR 1-2/2006
När Sverige är borta på middag – Erik Göthe

Terroristlagstiftning i Sverige – Ingemar Folke

FN och somaliasvenskarna – Ingemar Folke
Balkan-krigen og folkeretten – Ståle Eskeland

NR 4/2005
Om internetcensur – Anders R Olsson
Arbetarklassen och unionsupplösningen – Jan Lindahl

NR 2-3/2005
Pang på tryckfriheten – Anders R Olsson
Författningsdomstol för att skydda folkfriheten – Thure Jadestig
Omtryck av Tor Bergman: 1. Ett åsiktsförbud kommer till, 2. Mein Kampf-målet i Högsta domstolen - stor framgång för Sverige, 3. Två brev till åklagarna om Bayerns nya försök att undertrycka Mein Kampf, Fara för rättsstaten?, Sätt Persson & Co i fängelse! – Tor Bergman

NR 1/2005
Säg intet ont: censuren och imperiet – Diana Johnstone
Bör hetsyttranden bestraffas? – Ronald P Sokol
De Gaulle – en av de stora – Tor Bergman

NR 3-4/2004
Bok som korrigerar korrekta åsikter (rec. Diana Johnstone: Dårarnas korståg) – Kurt Lundgren
Tidsbilder från ett blivande EU-landskap – Kurt Lundgren

NR 1-2/2004
Hotet från EU mot tryckfriheten – Ingemar Folke

NR 3-4/2003
Utanförskapet lösningen i EMU-valet – Tor Bergman

NR 1-2/2003
EMU – politik och ekonomi – Tor Bergman
Strejkrätten hotad - igen – Kurt Junesjö

NR 1-2/2002
Om svensk press döms utomlands... – Ingemar Folke

NR 3-4/2001
Nutida fredlöshetsförklaring (Sätt Persson & Co i fängelse) – Tor Bergman

NR 2/2001
Nationen och medborgarsamhället. Sverige kan bli en provins i en ny europeisk nation – Anders Björnsson

NR 1/2001
Tal över en död tradition: Tryckfrihetens gamla regelverk finns nu bara kvar som en ruin – Anders R Olsson

NR 4/2000
Partiförbud enligt tradition (förbud mot tyska NPD inleds efter partiets fredsagitation) – Rolf Andersson

NR 3/2000
Chronschough och Kalmarunionen – Jan Lindahl
Den undermåliga EU-rätten – Tor Bergman

NR 1-2/2000
Å ett sånt härligt krig – Erik Göthe
Den heliga politiken – Anders Björnsson

Ett monster i vardande. EU:s militära uppgifter. – Ingemar Folke
Försvarspropositionen: Regeringen vill att Sverige skall kunna delta i angreppskrig – Dokument

Sveriges författningar om rätt att börja krig 1611–2000 – Dokument
Vi greker och kriget – Margarita Papandreou
Kriget, Sverige och säkerhetsrådet: Sveriges ställningstaganden – Rolf Andersson
Brett upprop 2000 mot sanktioner. Idrottsrörelsen går emot sanktioner. – Erik Göthe
Häv sanktionerna mot Jugoslavien! – Dokument

NR 4/1999
Den bortrövade antinazismen – Erik Göthe
De motarbetade syftena – Svante Nycander
Spekulera mera. Ny ändring i aktiebolagslagen. – Tor Bergman

NR 3/1999
Varför nazismen inte bör förbjudas – Tor Bergman
Falungong och svastikan – Thure Jadestig

NR 2/1999
Krig, rättskipning och säkerhet – Erik Göthe
TF – seglivad 50-åring – Tor Bergman
Stora Nygatan – Ann Smith

NR 1/1999
Sveriges säkerhet vid korsvägen – Erik Göthe. Upprop: Stoppa Natos bombningar
Nationen – Knut Carlqvist
Europaarmén som stupade – Tor Bergman
Debatt om HD:s Mein Kampf-dom: Nationell seger för Sverige – Tor Bergman. Bayern knockad, och sedan? – Erik Göthe

Under 1998 utkom ej något nr 3 eller 4.

NR 1-2/1998
Östen Undén och Europastatsprojektet – Tor Bergman
Får man lov att vara nationalist? – Magnus Karaveli

NR 3-4/1997
EU och strejkrätten – Kurt Junesjö
Amsterdamfördraget och sysselsättningen – Bo Skog
Amsterdam-fördraget och tryckfriheten. Debatt.Erik Göthe/Tor Bergman

NR 1-2/1997
Besluten i unionsstaten – Erik Göthe

Från Maastricht till Amsterdam – Martin Howe Lagtextbilaga
EU och offentlighetsprincipen – Tor Bergman
Att tänka väl om det nödvändiga – Anders R Olsson
Det skamliga ursprunget – Lars-Gunnar Liljestrand
Beslutet (s) om EMU – Dokument/Lars-Gunnar Liljestrand

NR 4/1996
Domarnas rättsäkerhet och medborgarnas – Ingemar Folke
Varför barbariet är fosterländskt – Knut Carlqvist
Adolf Hedin som EMU-kritiker – Gösta Hultén
Riksskatteverkets EU-information 1994
EMU, byggsten i supermaktsbygge – Tor Bergman.

NR 3/1996
EG-domstolen som högsta lagstiftare – Trevor C Hartley
Stortysklands europaunion – Jan Myrdal
En tidig europeisk unionsdröm – Tor Bergman

NR 2/1996
Arbets-o-rätten – Kurt Junesjö
När Sverige hade en utrikespolitik – Tor Bergman
Romavtalet – Östen Undén
Tysklands andra enande – Lars-Gunnar Liljestrand

NR 1/1996
Skall EU döma över svensk tryckfrihet? – Erik Göthe
Ministerrådsbeslut om kamp mot rasism. Bakbind inte riksdagen! – Ingemar Folke
En ny arbetsrätt – Kurt Junesjö
Bosmandomen – Tor Bergman
En fråga om krig och fred – Rolf Andersson
Metalltalet om EEC – Tage Erlander.

NR 3-4/1995
Politisk union enligt EMU – Tor Bergman
Metalltalet om EEC – Tage Erlander.

NR 2/1995
EU-stöd till anfallskrig – Erik Göthe
Tysk subversiv underrättelsetjänst på Balkan – Lars-Gunnar Larsson
Interventionen i Jugoslavien – Rolf Andersson
Debatt:
Tankelucka om EU-parlamentet – Torbjörn Nilsson
Folket valde! – Tor Bergman
Tysk federalism eller nationell suveränitet – Lars-Gunnar Liljestrand
Europakonventionen mot meddelarskydd – Ingemar Folke
Utvisningen av Lauk – Bjørn Elmquist
Franskt bokförbud – Rolf Andersson
Inte bara Mein Kampf – Erik Göthe

NR 1/1995
Den folkliga legitimeringen av EU. Unionsanhängarnas nya intresse för parlamentet – Lars-Gunnar Liljestrand
Tyska perspektiv – Rolf Andersson
Sveriges tyska utrikespolitik – Lars-Gunnar Liljestrand
EU:s stöd till krig och nya etniska rensningar – Erik Göthe
Systembolaget och gemenskapsrätten – Pia Blanck
Branting och Norges rätt till nationell frihet – Anders Runebjer
En lyckad unionsupplösning – Bengt Löndahl
Nationalismen och Norges 17 maj – Erik Göthe.

NR 3-4/1994
Historisk vändpunkt. Om bokbeslag på tysk begäran – Hans Gabrielson

Rättsinvändningar mot beslaget av Mein Kampf
Sverige i union – Erik Göthe

NR 1-2/1994
Offentlighetsprincipen och EU – Tor Bergman
Vad engelsmännen inte vet om EU – Nigel Spearing
Europeiska unionens lagar – presentation av gemenskapsrätten i riksdagens ledamotshus – Leolin Price, Martin Howe, Michael Shrimpton.

NR 4/1993
Subsidiaritetsprincipen – Tor Bergman
Åström/Leiflands utredning om EG och utrikespolitiken – Rolf Andersson
Musen som röt. Sverige, EG och tyska författningsdomstolen – Mats Björkenfeldt
EG-rätten i praktiken – Martin Howe

NR 3/1993
Den odemokratiska Europaunionen. – Tor Bergman
Europeiska tryckfriheten – Erik Göthe

NR 2/1993
Juridiken och EG – Erik Göthe
En översiktlig genomgång av Maastrichtfördraget – Tor Bergman
Ingrepp mot tyska partier – Hugo Lanz
Gemenskapsrättens institutioner och rättskällor – Martin Howe

NR 1/1993
Rättslig granskning av Edinburghbeslutet med säravtal om Maastricht för Danmark – Leolin Price, Michael Shrimpton, Martin Howe