Ola Tunander: Libyenkrigets geopolitik (bok) >>>

Ulf Bjerén: Vad hände i Libyen? (broschyr) >>>

Tim Anderson: Det smutsiga kriget mot Syriens statliga oberoende >>>

Rätten att kritisera överheten
Kring den svenska tryckfrihetens historia av Ingemar Folke, Christer Hellmark
- Utökad utgåva av Christer Hellmarks klassiker från 1978
Kan beställas hos redaktionen för tffr.org

Keynes - Mästarens återkomst
av Robert Sidelsky (övers Björn Kumm) Karneval förlag 269 s >>>

Diana Johnstone: Dårarnas korståg.
Kan beställas hos redaktionen för tffr.org

Till tryckfrihetens försvar : en ögnasten i ett fritt rike
av Anders R Olsson, Lars-Gunnar Liljestrand m fl . En antologi om försvaret av tryckfrihetsförordningen i dag.
Kan beställas t ex hos Bokus: >>>

Folkrätt & Stormaktspolitik - red Erik Göthe. Med en lättfattlig introduktion om de regler som anses gälla i umgänget mellan nationer och om folkrättens förvandling efter första Irakkriget. Boken är utgiven 1992 men håller för läsning även idag med nya krig och folkrättsliga övergrepp från stormakternas sida.
Kan beställas hos redaktionen för tffr.org

Europeiska Unionens lagar - red. Erik Göthe. EU:s rättsordning förklaras i begriplig form av jurister för allmänheten.
Finns ibland antikvariskt: >>>

Den vanliga vägen. En bisarr historia om beslaget av Mein Kampf
av Erik Göthe. Hägglunds förlag. Kan beställas hos redaktionen för tffr.org för 50 kr

Den ryska tsarismens utrikespolitik av Friedrich Engels
Kan beställas hos redaktionen för tffr.org för 30 kr inkl porto

1700-talets hemliga diplomati av Karl Marx
Kan beställas hos redaktionen för tffr.org för 50 kr inkl porto

Arbetarklassen och de förtryckta folken
Om den nationella och koloniala frågan inom arbetarrörelsen, en historisk översikt (1850-1935)
.av Jan Sandegren. Oktoberförlaget, Göteborg 1974. 312 s finns ofta antikvariskt: >>>