Rätt & rådligt 2013-04

Det är mod!

I Alfred Nobels testamente föreskrivs att en femtedel av den för priser tillgängliga summan ska tilldelas “den person som gjort det mesta eller bästa arbetet för nationernas förbrödring, för avskaffandet eller minskandet av stående arméer och för hållandet och främjandet av fredskongresser”.

Bradley Manning är född 1987 och medborgare i USA. 2009-10 var han placerad som underrättelsespecialist på en stabsenhet av USA:s krigsmakt i Bagdad, Irak. Enligt vad han sedermera har erkänt inför domare, har han vid den här tiden överlämnat en enormt stor mängd hemliga dokument i text och bild till Wikileaks för publicering. Till dokumenten har han haft eller skaffat sig tillgång i sin tjänst. Av de överlämnade dokumenten har en film väckt särskild uppmärksamhet. Den visar hur en amerikansk helikopterbesättning kallblodigt skjuter ihjäl ett antal civilpersoner på marken. Bland de överlämnade dokumenten finns också detaljerade redogörelser för USA:s krig i Irak och Afghanistan. De innehåller uppgifter om hur civila personers liv och frihet offras i den amerikanska krigföringens intresse.

Manning greps i maj 2010 och var under nästan ett år berövad friheten i sådana former att internationella organ ifrågasatte deras förenlighet med konventioner om mänskliga rättigheter. Han är alltjämt häktad. I början av juni ska hans fall upp till prövning inför en militärdomstol i Maryland, USA. Han är delgiven misstanke om landsförräderi, ”hjälp åt fienden”, ett brott som kan ge dödsstraff. Åklagaren har sagt sig inte vilja yrka på annat än livstids fängelse. De brott som Manning erkänt lär kunna rendera honom ett 20-årigt fängelsestraff.

Carl von Ossietzky var publicist i Weimartidens Tyskland. 1929 publicerade han i sin tidning Weltbühne en artikel om Tysklands upprustning på militärflygets område. Enligt villkoren i Versaillesfreden fick Tyskland inte ha något militärflyg. Ossietzky dömdes två år senare av riksrätten i Leipzig för spioneri till 18 månaders fängelse. Han frigavs i december 1932 efter en amnesti. Sedan Hitler kommit till makten, blev Ossietzky ånyo berövad friheten och småningom placerad i koncentrationslägret Esterwegen i Niedersachsen.

När Ossietzky 1936 tilldelades Nobels fredspris, var han alltjämt fången. Han fick inte ta emot priset. Hitler förbjöd alla tyskar att hädanefter ta emot Nobelpris. Ossietzky avled 1938 av sina umbäranden i koncentrationsläger, endast 49 år gammal.

När 50 år hade förflutit efter Ossietzkys död, 1988, gav Ordfront ut en samling av hans

artiklar med titeln ”Osaliga äro de fridsamma”. I en efterskrift berättar hans dotter Rosalinda

von Ossietzky-Palm om hur hon 16 år gammal skickades till Sverige för att hjälpa en landsflyktig tysk journalist med kampanjen, som hade förgreningar både i Frankrike och USA. I Sverige deltog 50 riksdagsmän ur alla partier, Freds- och Skiljedomsföreningen, tidningen Arbetaren, Kvinnoförbundet för fred och frihet, kväkarna, enskilda personer som Torgny Segerstedt, prins Eugen, Marika Stjernstedt m.fl.

Bradley Manning är nu nominerad till Nobels fredspris av bl.a. två svenska EU-parlamentariker (Pp), en isländsk alltingsledamot och en tidigare minister i Tunisien. Mer om nomineringen finns att läsa på www.globalresearch.ca/bradley-manning-nobel-peace-prize-nomination-2013/5325138. Den 1 juni planeras som en internationell aktionsdag till stöd för Manning.

Nobels fredspris delas ut av en kommitté inom det norska stortinget. Många gånger har väl dess beslut varit svåra att begripa, såsom t.ex. att ge Obama priset efter det att han nyligen tillträtt som USA:s president men innan han avslutat krigen i Irak och Afghanistan, någon som ännu inte skett. Men om kommittén nu eller nästa år visar lika stort mod och gott omdöme som man gjorde då man 1936 gav priset till Carl von Ossietzky, borde Bradley Mannings oegennyttiga och uppoffrande gärning belönas med priset.

Ingemar Folke

Ingemar Folke är advokat i Stockholm