Rätt & rådligt 2010-03

Yttrandefrihet i inomhusgallerior

”I samband med att jag handlade en del varor på köpcentret Amiralen passade jag på att sälja några Afghanistan.nu. Jag posterade mig vid ingången vid Swedbank/Systembolaget. Ganska snart kom en representant för det bolag som förvaltar köpcentret och ifrågasatte min rätt att stå där på privat mark. Jag upplyste honom om att tryckfrihetsförordningen gäller även privat mark om det är offentlig plats, det vill säga där allmän gångtrafik är tillåten. Att det är privat mark, inglasat el. dyl. är i sammanhanget irrelevant. Han tillkallade då vakt och upplyste mig om att de stiftat egna ordningsregler för köpcentret Amiralen. Jag påpekade då (skrattande) att de reglerna knappast kan stå över grundlagen. Men tillkalla ni gärna polis, men då ska ni vara medvetna om att ni begår ett illegalt övergrepp, om ni kränker min rätt enligt grundlagen att sälja tidningar på offentlig plats. För gärna ärendet vidare så blir det offentligt och vi får skriva om det i lokaltidningarna. Det är bra om det blir allmänt känt att det är en villfarelse (visserligen allmänt spridd) att grundlagen inte gäller på gator och torg bara för att marken är privatägd och man glasat in platsen. Vakten och företagsrepresentanten fick varsin kopia av Ingemar Folkes artikel i FiB 8/09. Efter detta sa bolagsrepresentanten i elak ton att om jag delar ut flygblad och folk kastar dem på marken skickas städräkningen till mig. Munterhet utbröt och jag förklarade att det nog är den som kastar flygbladet på marken som gör sig skyldig till nedskräpning och att det knappast kan läggas mig till last.
Sen började han tjata om organisationsnummer och påstod att jag måste bistå honom med upplysning om det. Då började det bli tröttsamt och jag svarade honom att jag inte längre hade tid utan måste sälja tidningar, så organisationsnumret fick han ta reda på själv. Tre personer som flockats runt om köpte omedelbart varsitt ex av Afghanistan.nu.  
Hälsningar
Ulf Bjerén

Tack Ulf, för att jag får använda Din rapport i den här spalten! Det hela utspelade sig alltså i mitten av februari i Karlskrona. Ulf hade ställt sig utomhus men på mark som ägs privat. Han hade i och för sig rätt att ställa sig inne i gallerian, som används för allmän gångtrafik.

Enligt min mening visar Ulfs berättelse hur viktigt det är att reglerna om yttrandefrihet också är kända för den som vill utöva den. Den markägarföreträdare som fick del av Ulfs lektion på plats kommer nog inte glömma vad han lärt.

Av INGEMAR FOLKE

Ämnet för Ulfs undervisning är inte okomplicerat. Jag minns från min ungdom hur FNL-gruppen måste kämpa med en ogin fastighetsägare i Uppsala som ville köra bort oss från platsen utanför varuhuset MIGO. Det var så vi tvingades ta reda på vad som gällde. Min FNL-kamrat Staffan Rylander, en ytterst skarpsinnig jurist, kunde till slut med hjälp av framgångsrika JO-anmälningar få polismyndigheten att begripa hur det ligger till. Mefistofeliskt leende berättade Staffan om ett samtal han hade haft med myndighetens handläggare av ordningsärenden att där ”rådde rena Kafkastämningen”. Det handlade ju också om tillstånd till penninginsamling. Polisen var så bekymrad över svårigheterna att man begärde att den lokala ordningsstadgan skulle ändras, så att kravet på insamlingstillstånd slopades.

Observera även hur elegant Ulf utanför Amiralen på volley turnerade hotet om att bli ansvarig för städkostnader! Slagfärdighet är dock tyvärr inget man kan lära sig i böcker eller artiklar.


Ingemar Folke är adokat i Stockholm och skriver spalten Rätt & rådligt i Folket i Bild/Kulturfront