Stockholms fredsseminarium 2-3 september, som arrangerades av Folket i Bild/Kulturfronts
Stockholmsavdelning, samlade ca 140 deltagare första dagen och närmare 100 deltagare andra
dagen. Talare var Maj-Britt Theorin, Jan Öberg, Pål Steigan, Pelle Sunvisson, Jan Myrdal, Ola
Tunander, Stefan Lindgren, Tine Spang-Olsen, Henrik Hjalle och Staffan Ekbom.
Detta uttalande antogs då mötet avslutades.


USA får inte styra svensk säkerhetspolitik


Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé d’affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.

Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha
kärnvapen.

Sveriges regering måste omedelbart avvisa USA:s fräcka inblandning i svensk politik och klargöra att Sveriges säkerhetspolitik beslutas av Sveriges folk, inte
av främmande makt.

Enligt Förenta Staternas talespersoner kan ett förbud mot kärnvapen störa vårt lands samarbete med Nato. Det bekräftar att värdlandsavtalet öppnar för
kärnvapen och innebär en stor risk för vårt lands säkerhet.

Sverige är och ska förbli ett alliansfritt land, ej medlem i Nato.

Sittande regering och Sveriges riksdag måste ratificera FN-avtalet om förbud mot kärnvapen.

3 september 2017

Deltagare vid Stockholms fredsseminarium