Särskilt meddelande 16 juni 2016

I den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern har en förvaltningsdomstol i huvudstaden Schwerin avgjort vad som är ”framstående” eller ”särskilda” bidrag till vetenskapen genom att underkänna ett beslut av humanistiska fakulteten vid Rostocks universitet att förära Edward Snowden ett hedersdoktorat. Striden härom har pågått under två år. Rektor liksom delstatens utbildningsministerium har motsatt sig fakultetens beslut. Förfarandet verkar vara en återgång i gamla DDR-banor där staten är sista instans i akademiska frågor. Möjligen finns här väl också ett inslag av servilitet från en statsmakt i förhållande till en annan.

Anders Björnsson