Israels skäll på Margot Wallström

”Höjden av fräckhet”

I senaste Radio Tuff ( www.tyresoradion.se ) tilldelas Olof Palmes minnesfond en av de 15 ”rosorna”. Anledningen är att den utsett Palmepriset till två personer som båda i sin gärning ger

"en strimma av hopp till en konflikt som alltför länge plågat och alltjämt plågar miljontals människor och påverkar världsfreden", som det heter i motiveringen..

Den ene är den palestinske prästen Mitri Raheb, den andra den israeliske journalisten Gideon Levy.

Den sistnämnde är journalist i den israeliska tidningen Haaretz. Han är snarast en dissident i Israel, vars högerregering han ofta kritiserar. Han lever under dödshot och sägs ha livvakter.

Gideon Levy har bland annat tagit Sverige i försvar och sagt:

”Israel hatar Sverige. Hur vågar Israel kritisera Sverige för att ha erkänt Palestina och kritisera ockupationen? Israels attacker mot Sverige och Sveriges utrikesminister Margot Wallström är höjden av fräckhet, chutzpah.”

Netanyahus utbrott

Om utrikesminister Margot Wallströms tal i riksdagen den 4 december drämde premiärminister Netanyahu till med:

”Det verkar som att hon förväntar sig att Israels medborgare ska blotta sina strupar för dem som försöker att hugga dem.”

Men i riksdagen hade Wallström på tal om palestinska knivattacker på israeler bland annat sagt:

”Jag tar avstånd från knivattacker. Jag tycker det är fruktansvärt och det får inte förekomma och Israel har alltid rätt att försvara sig, att försäkra sig om sin säkerhet.”

Vad som fick ledande israeler att gå i taket var vad hon tillade:

”På samma sätt får inte responsen vara sån, och det säger jag i andra situationer, där responsen blir sån att det blir utomrättsliga avrättningar eller det blir oproportionerligt, så att antalet dödade på den sidan överstiger det ursprungliga dödsantalet flera gånger om. Det är inte rätt väg framåt för Mellanöstern.”

Nu portas Wallström från Israel

Häromdagen talade Wallström i samma ämne i riksdagen. Då hänvisade hon till FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter som framhållit att den israeliska responsen varit oproportionerlig och att utomrättsligt dödande starkt kunde misstänkas.

Hans tal om att det kanske har varit oproportionerligt grundar sig på att ca 125 palestinier och ca 20 israeler har dödats i samband med knivattackerna, vilka Wallström alltså kallar för ”fruktansvärt”.

Också andra organisationer för människorätt såsom Amnesty har uttryckt detsamma, liksom den israeliska B´Tselem. Wallström är alltså i gott sällskap när hon nu säger ”Det är centralt att det görs grundliga och trovärdiga undersökningar kring dessa dödsfall i syfte att bringa klarhet och få till stånd möjligt ansvarsutkrävande.”

Men Isaac Bachman, israels ambassadör i Sverige skriver: ”Med sina oansvariga och uttalanden baserade på vanföreställningar ger den svenska utrikesministern stöd till terrorn och uppmuntrar våld”.

Och Israel förklarar att Margot Wallström inte är välkommen i Israel.

Den svenska regeringens ”brott”

Den israeliska ilskan över Sverige har sitt ursprung i den svenska regeringens erkännande 2014 av Palestina. Sverige var det första land i Västeuropa som gjorde det vid sidan av Island. Men i Östeuropa, Asien, Latinamerika och Afrika har de flesta länder redan för länge sedan erkänt Palestina. Sammanlagt är det 135 länder.

Åke Sandin är redaktör för Radio TUFF och har bloggen Förbannad pacifist

TfFR 160118