ETT FÖRBRYLLANDE BESLUT AV FN-FÖRBUNDET

Försvar för FN-stadgan och dess våldsförbud diskvalificerande för  medlemskap i FN-förbundet? Föreningen FiB-juristerna ansökte i maj 2014 om medlemskap i Svenska FN-förbundet Läs mer >>>

Föreningen FiB-Juristernas ordförande i debatt med FN-förbundets vice ordförande 15014 >>>

DEBATT i Dalademokraten om FN-stadgans våldsförbud:
Våldsförbudet tjänar Sverige - av FiB-juristernas ordförande Lars-Gunnar Liljestrand 1504014 >>>
Vi värnar stadgan - men också värnlösa människor - av FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic 150421 >>>
Gabelic vill gå runt våldsförbudet - av Lars-Gunnar Liljestrand 150519 >>>

FN-förbundets kongress 2015 - av Sven Ruin 150625 >>>