Sanningen om kriget måste fram!

Regeringen beslutade den 9 juli i år att tillsätta en utredning om Sveriges engagemang i Afghanistan 2002-2014. Från flera håll har det under årens lopp krävts en vitbok om Sveriges deltande i kriget. För att få fram sanningen har kravet varit att en oberoende kommission tillsätts av personer som inte varit med i besluten om den svenska insatsen.

 Kraven på en sådan granskning har förts fram av s-kongressen 2013, Svenska Afghanistankommittén och Föreningen Afghanistansolidaritet.
 
Regeringen valde istället att tillsätta en ensmansutredning. Utredaren Tone Tingsgård har suttit i försvarsutskottet 1998-2006 och där haft rollen som vice ordförande. Utredaren har således själv suttit med och beslutat om den svenska militära insatsen.

Skrivningen har undertecknats av 27 kända opinionsbildare och kritiker av det svenska deltagandet i kriget, bl a Thage G Peterson, Maj Britt Theorin, KG Hammar, Anders Ferm, Ulf Bjereld.

Red.

SANNINGEN OM KRIGET MÅSTE FRAM!