Katarina Tracz från  tankesmedjan Frivärld skrev en gästkrönika på ledarsidan i Göteborgs-Posten under rubriken "Sverige är skyddslöst utan Nato" GP publicerade ett motinlägg 150722 som återges nedan.

 Propagandakriget mellan öst och väst

Katarina Tracz tar uppgifter om ryska övningar till intäkt för att Sverige hotas militärt och att vi därför måste gå med i Nato. Uppgifterna i Dagens Nyheter om flera ryska kränkningar av svenskt luftrum desavouerades i samma tidning med en faktaruta att under 2014 kränktes svenskt luftrum tolv gånger, varav en gång av Ryssland och vidare: "Hittills under 2015 har luftrummet kränkts nio gånger, ingen gång av ryskt flyg." Amerikanska tanksmedjan Cepa som uppgivit att Ryssland övat invasion mot Gotland är inget sanningsvittne. Uppgiften kommer från den brittiske journalisten Ed Lucas som betraktas som en extrem figur också i sitt hemland. Cepa med säte i Washington D.C. är inte fristående utan stöds av idel högermän från västvärlden, däribland Madeleine Albright, Anne Appelbaum, Carl Bildt, Zbiegnew Brzezinski. I svenska media blåstes rapporten upp medan man i vårt grannland Finland avfärdade skrämskotten från Cepa och ÖB Sverker Göranson sa helt kort att ”den saknade vetenskaplig grund.”De flesta seriösa bedömare, menar att vad vi nu ser inte är riktat mot Sverige utan en följd av Ukrainakonflikten. Propagandakriget pågår mellan öst och väst och Katarina Tracz och Frivärld deltar med sin sedan länge pågående kampanj för närmande till Nato.

Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Föreningen FiB-juristerna

TfFR 150804