Hans Corell om bombningar med drönarflygplan
Hans Corell, tidigare FN:s rättschef i radioprogrammet God morgon världen den 28 april 2013 om USA:s användning av utomrättsligt dödande ("targeted killings") främst med drönare i länder som Afghanistan.

Corell: Jag är orolig för hur skyddet för mänskliga rättigheter inte upprätthålls som det borde idag.
Fråga: Vad är det som du framförallt tänker på då?
Corell: Ja det är hur man omdefinierar begrepp som krigets lagar och börjar tala om kriget mot terrorismen. Det är en felbeteckning som haft mycket allvarliga konsekvenser i USA och i världen i övrigt. Här har man missbrukat regelverket och försökt att få krigets lagar att tillämpas i en situation då man har med brottslingar att göra och detta skall hanteras enligt de regler man har för att hantera misstänkta brottslingar.
Fråga: Var slagfältet är har blivit en högaktuell fråga när man tittar på amerikanska drönarattacker. Drönare är förarlösa flygfarkoster som styrs från anläggningar i den amerikanska öknen mot målen i Afghanistan, Pakistan, Jemen eller Sudan. De som angrips med bomber på det här viset är misstänkta terrorister eller tänkta tillhåll för terrorister. Enligt oberoende amerikanska källor dödas femtio gånger fler civila än terrorister. Är då inte drönare precis som bombflyg fast de är obemannade?
Nej det tycker inte Hans Corell:
- Om det är så att man är i krig, har man ett slagfält. Man kan definiera var någonstans kriget förs. Då får man döda motståndare, kombattanter, och då kan man använda såväl flygplan som drönare för att avfyra raketer mot fienden. Men det man talar om nu är så kallat targeted killings alltså riktat dödande. Då definierar man en misstänkt terrorist i något land och så sitter man i USA och avfyrara en raket och dödar den här personen. Jag är rädd för att jag måste säga som det är - en sådan handling är mord. Därför att den misstänkte terroristen är en misstänkt brottsling och sådana skall man hantera enligt rättsstatens principer. Man skall alltså ställa personen inför rätta.
Fråga: Men den svaga punkten
- Jag är orolig för hur man försöker omdefiniera krigets lagar och tillämpa dem i jakten på terrorister som egentligen är misstänkta brottslingar. Jag måste säga som det är - detta är mord. Personerna skulle istället ha ställts inför rätta." (utskrift red. för TfFR)

TfFR 130429