Överhängande risk för ett andra Koreakrig

Ett andra Koreakrig är oundvikligt, säger Utrikesdepartementet i Pyongyang i ett skarpt uttalande 7 mars. USA arbetar nu hårt för att utlösa ett kärnvapenkrig och krossa Demokratiska Folkrepubliken Korea, menar man.
USA och Sydkorea genomför just nu en omfattande militärövning för totalt krig på Koreahalvön. Samtidigt har USA genom FN:s säkerhetsråd trappat upp sin kampanj för att isolera Nordkorea och genom skärpta sanktioner strypa landet.
Nordkorea bedömer krigshotet som akut och har annonserat sin avsikt att säga upp vapenstilleståndsavtalet från 1953 och proklamera rätten till förebyggande kärnvapenattack – en motsvarighet till den rätt som USA anser sig ha.
”Rättvisan kan försvaras endast då styrka möts med styrka och kärnvapen med kärnvapen”, sägs det i uttalandet.

USA förbereder totalt krig

Att förbereda totalt krig på Koreahalvön är det uttalade syftet med den stora gemensamma militärövning som USA och de sydkoreanska styrkorna sedan 1 mars genomför under beteckningen Key Resolve and Foal Eagle. Den 11 mars övergår krigsövningen till fullskaligt läge.
Den årliga krigsövningen är denna gång mer aggressiv än någonsin. Den omfattar en mängd avancerade vapen, däribland USA:s kärnkraftsdrivna hangarfartyg George Washington bestyckat med över 100 kärnstridsspetsar samt strategiska bombflygplan av typen F-22 och B-52 som inte mobiliserades förra året.
”Det är en vanlig metod för USA att koka ihop en resolution i FN:s säkerhetsråd för att rättfärdiga sina angreppskrig och sedan utlösa dem i förklädnad av ‘FN-styrkor’”, sägs det också i uttalandet.
Brittiska och australiska trupper deltog i de USA-ledda styrkorna under Koreakriget 1950-53 och deltar också i den nu pågående övningen.
Uttalandet uppmanar FN:s säkerhetsråd att ifrågasätta USA:s mot Nordkorea riktade övningar för kärnvapenkrig som utgör ett allvarligt hot mot den globala freden och säkerheten, omedelbart upplösa det så kallade ”FN-kommandot” i Korea, som är ett verktyg för att genomföra USA:s aggressionskrig och att vidta åtgärder för att avsluta det krigstillstånd som tekniskt fortfarande råder.

Oväntad skärpning

Den skärpta situationen med överhängande krigsrisk är en annan utveckling än vad man kunnat vänta efter att den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un i sitt nyårstal kom med fredstrevanden och klargjorde landets avsikt att satsa alla resurser på ekonomin och på att förbättra folkets levnadsstandard, och inför tillträdandet av den nya sydkoreanska presidenten Park Geun-Hye, som uttalat sin önskan om dialog och förbättrade relationer mellan norra och södra Korea.
Det som utlöst den skärpta situationen är att USA i FN:s säkerhetsråd genomdrivit ett fördömande av Nordkoreas fredliga uppskjutning av en satellit i omloppsbana runt jorden – ett exceptionellt ställningstagande som Nordkorea såg som hotfullt och som en kränkning av landets suveräna rättigheter. Satellituppskjutningen var känd och planerad sedan länge. Journalister från hela världen hade i april förra året inbjudits för att bevittna det första försöket, som dock misslyckades. Fullföljandet med en lyckat uppskjutning överraskade ingen.
Säkerhetsrådets fördömande av denna fredliga satellituppskjutning sågs av Nordkorea som illegal och som en markering av att USA:s fientliga politik mot DFRK gått in i en farligare fas. Därför beslöt man att besvara den med att genomföra ett nytt kärnsprängningsprov, som i sin tur ledde till ytterligare skärpningar av de internationella sanktionerna.

Koreakriget oavslutat

Många länder, även Sverige och EU, säger att Nordkorea måste ”avstå från hot och provokationer”. Enligt den logiken får Nordkorea inte skjuta upp fredliga satelliter medan Sydkorea, som skyddas av USA:s kärnvapenparaply, får göra det. När landet hotas av en kärnvapenmakt, får de inte stärka sina försvarskrafter. Nordkorea menar att sådana krav innebär att landet måste ge upp sin suveränitet.
Ofta ställs krav på DFRK att återgå till dialog. Men hur kan man hålla dialog utan att suveräniteten respekteras? Dialog förutsätter respekt. När den saknas kan det inte bli tal om dialog.
Koreakriget är inte formellt avslutat. Något fredsavtal har aldrig tecknats. Avtalet om vapenstillestånd undertecknades den 27 juli 1953 av företrädare för Koreanska Folkarmén och Kinesiska folkets frivilligstyrkor å ena sidan och USA som företrädare för de allierade ländernas styrkor under USA:s kommando. Sydkorea vägrade 1953 in i det sista att gå med på vapenstilleståndsavtalet och det skrevs inte under av Sydkorea, utan av USA-kommandot.
Redan 1957 ogiltigförklarade USA en viktig paragraf i avtalets artikel 2, om att parterna inte får föra in militära förstärkningar. I samband med det utvisade de grupper från de neutrala länderna i övervakningskommissionen som skulle rapportera införseln av vapen och materiel i södra Korea. Redan då kränkte USA överenskommelsen.
I mars 1991 bytte USA ensidigt ut huvudrepresentanten i den militära stilleståndskommittén och insatte en sydkoreansk general. Nu diskuterar man ett överlämnande av högsta befälet till Sydkorea, men det hade inte gjorts 1991. Utnämningen omöjliggjorde kommissionens fortsatta arbete. Sydsidan ska enligt vapenstilleståndsavtalet representeras av USA-militärer.
Enligt nordkoreansk mening kan man peka på hundratals kränkningar av vapenstilleståndsöverenskommelsen från USA:s sida. Den senaste är den nu pågående militärövningen Key Resolve and Foal Eagle.
– Det är lätt att inse att överenskommelsen bara är en text, ett stycke papper, som nu används som förevändning för fortsatt stationering av USA-trupper i södra Korea, det vill säga inte som ett instrument för att förhindra krig, utan för att potentiellt inleda ett nytt krig, säger en talesman för Demokratiska Folkrepubliken Koreas ambassad i Stockholm.
– Det är ingen mening med att behålla ett avtal som spelat ut sin roll. Det är sedan länge moget att ersättas av ett fredsavtal. Man måste tänka seriöst på att sluta fred och skapa en fungerande fredsmekanism. Det är vad FN:s säkerhetsråd borde verka för.

Christer Lundgren

Tffr 130308