Polisanmälan mot journalisten Johanne Hildebrandt för plundring av kulturföremål i Afghanistan

Föreningen Afghanistansolidaritet gör härmed en polisanmälan mot journalisten Johanne Hildebrandt för deltagande i plundring av afghanska kulturföremål.

Den 31 augusti i fjol framträdde Hildebrandt vid Riksutställningars ”Revolutionsseminarium” på Medelhavsmuseet (se http://bambuser.com/v/1936232).

Hon berättade där hur hon som inbäddad journalist i den svenska truppen FS19 i Mazar-e Sharif i norra Afghanistan några månader 2010 var med när en enhet skulle bygga en FOB, Forward Operation Base, på en unik kulle i närheten av byn Alizayi, Chimtal-distriktet, tre mil väster om Mazar (lat 36.7 long 66.62).

Unik är kullen åtminstone i den meningen att den reser sig tiotals meter mitt på en i övrigt platt slätt vid floden Balkh. Närmaste stad är Balkh, som åren 2200-1700 f.Kr. var centrum i det baktriska riket, en högtstående bronsålderskultur som drog till sig erövrare som Kyros II och Alexander den store. Staden kallas ”alla städers moder” och är världsberömd för sina rika fornlämningar. Den svenska militären beställde fram en bulldozer som skalade av toppen på kullen.

Hildebrandt berättar om hur hela platsen är full av krukskärvor och föremål och att det på toppen av kullen fanns gravlämningar. Enligt hennes beskrivning visade befolkningen i trakten inget intresse för sin fornhistoria.

Vad gjorde Hildebrandt i den situationen?

– Jag ”lootade” (plundrade) lite själv, berättade hon, och visade upp delar eller hela sitt byte för de flera hundra församlade museimänniskorna.

När någon påpekade att hon borde ha lämnat föremålen till Kabulmuseet, försvarade Hildebrand sig med att ”det fanns ingen möjlighet att åka till museet i Kabul eller Mazar. Jag plockade med mig föremålen för att skydda dem.”

Det är svårt att se annat än att Hildebrandts förfarande strider mot svensk och internationell lag, bl a den s k Unidroitkonventionen, och att det är Sveriges skyldighet gentemot världssamfundet att lagföra Hildebrandt.

Stefan Lindgren 2012-04-10