Bejublat mord

I Afghanistan blev en 22-årig kvinna i slutet av juni norr om Kabul dödad med flera skott i ryggen inför byinvånarna och inför en filmande kamera. Hon var förebrådd för äktenskapsbrott. Det meddelade till AFP en kvinnlig talesman för polisen i provinsen Parwan i söndags. En av byinvånarna överlämnade videon till provinsregeringen, som nu sökte efter de ansvariga. Regeringen i Kabul fördömde dådet som ”oislamskt och omänskligt”. Talibanerna dementerade att de skulle ha något med mordet att göra. Den afghanska parlamentsledamoten Fawsia Koofi betecknade det som ett steg bakåt.

Av ARNOLD SCHÖTZEL

Bekant blev händelsen samtidigt med Hillary Clintons uppehåll i Kabul i lördags. Hon förklarade där att framstegen kommer steg för steg, men inte ständigt till Afghanistan, och deklarerade med i betraktande av en så positiv bilans landet officiellt tillhör de ”viktiga icke-Nato-förbundna” till USA. Hon betonade att Afghanistan har tillgång till US-försvarsmedel och utbildning såväl som samarbete efter det så kallade avtåget av Natointerventionen 2014. Till de stater som har denna status räknas ytterligare 14 stater, däribland Australien, Egypten, Israel och Japan. Senast 2004 räknades Pakistan dit. Ett vederbörligt avtal förutser stationering av USA-trupper efter 2014.

Kabul kan och skall inte själv finansiera denna fortsättning av sin ockupationsstatus av USA och dess allierade. I söndags ägde en så kallad givarekonferens rum i Tokyo med 80 stater, hjälporganisationer och världsbanken. Där förkunnades att Afghanistan efter 2014 ska erhålla miljardhjälp – visserligen mindre än tidigare. För 2012-2015 ska den civila hjälpen uppgå till 16 miljarder dollar (13 miljarder euro). Utrikesminister Guido Westerwelle säkerställde från förbundsrepubliken årligen 430 miljoner euro. Enbart för rustning och säkerhetskrafter har Natostaterna i maj tillstyrkt årligen 4.1 miljarder USA-dollar (Tyskland 150 milj dollar).

Givarländerna begärde på nytt framsteg av de inhemska protektoratsförvaltarna - möjligen från regeringen och kampen mot korruption. Med tanke på Västs koncept som satsar på militarisering kommer summorna troligen bli lika verkningslösa som i de förgångna elva årens krig. Enligt en studie från Världsbanken som förelåg i Tokyo, flöt enbart i halvåret 2010/2011 15,7 miljarder USA-dollar in i landet, det mesta till säkerhetskrafterna, sex miljarder till civila företag. Av detta kom bara en bråkdel afghanerna till del, det mesta gick omedelbart tillbaka till utlandet.

USA:s senat konstaterade redan 2011, att de oerhörda penningmängderna – enbart USA stoppade mellan 2002 och 2010 in 18,78 miljarder dollar i den civila sektorn, över 32 miljarder i säkerhetsområdet – har hetsat upp korruptionen, genom subventioner har lokala agrarstrukturer och avsättningsmarknader förstörts, fullständigt överhöga löner för afghanska anställda hos de ca 2500 hjälporganisationerna har förvridit lönestrukturen. Landet tillhör därför efter elva års ”uppbyggnad” ännu de fem fattigaste ländernai världen, tre fjärdedelar av befolkningen är analfabeter. I söndags dödades mer än 40 människor vid attentat och strider.

Junge Welt 9 juli 2012 (övers. Stefan Lindgren)

TfFR 120709