AFGHANISTANVECKAN 3-8 oktober 2011

Den 7 oktober 2001 startade USA bombkriget mot Afghanistan utan stöd i folkrätten. Kriget som pågått i 10 år, längre än första och andra världskriget tillsammans, har medfört tiotusentals döda och sårade afghaner och hundratusentals drivna på flykt.

Landet som redan före kriget var ett av världens fattigaste har nu ytterligare sjunkit ned i fattigdom och misär och styrs av en regim i Kabul.

Sveriges riksdag beslöt att skicka trupper till Afghanistan i början av 2002 . Därmed bröts 200 år av fred för vårt land. Svenska soldater deltar nu i USA:s krig under NATO:s ledning. Riksdagens beslut hösten 2010 att fortsätta kriget innehöll en skrivning om att ta hem trupperna 2014 men med reservationen att läget i landet skulle avgöra. Det innebär en öppning för ett krig utan slut.

Det är dags att sätta punkt för ett orättfärdigt, folkrättsstridigt och omoraliskt krig.

Föreningen Afghanistansolidaritet anordnar tillsammans med Föreningen IrakSolidaritet, Folket i Bild/Kulturfront och Kvinnor för fred Afghanistanveckan 3-8 oktober i samarbete med ABF i Stockholm för att uppmärksamma 10 år av krig.

Program (Alla evenemang äger rum på ABF Sveavägen 41 i Stockholm):

Måndag 3 oktober kl 18: "Det allvarligaste brottet"

Ståle Eskeland professor i straffrätt vid Oslo universitet, talar om krigen mot Afghanistan, Irak och det forna Jugoslavien och USAs och NATOs brott mot folkrätten. Eskeland är aktuell med boken "De mest alvorlige forbrytelser" som givits ut i Norge i maj i år. I boken tar han upp folkrättsbrotten i samband med krigen och de straffrättsliga åtgärder som borde vidtas mot de ansvariga politikerna i väst.

Tisdag 4 oktober kl 18: Panelsamtal med kristna företrädare om hur kriget i Afghanistan kan avslutas. I panelen :
Martin Lind, biskop emeritus Linköpings stift
Peter Weiderud (ordförande i Broderskapsrörelsen)
Elisabeth Sandlund, redaktör för tidningen Dagen
Klas Corbelius, Kristna fredsrörelsen
Bo Larsson, stiftsprost i Stockholms stift
Samtalsledare : Thage G. Peterson, tidigare försvarsminister och riksdagens talman.
De kristna ledarna diskuterar de svenska trupperna och vad politiker och enskilda kan göra för att få slut på kriget.

Torsdag 6 oktober kl 18: Humanitärt krig - hur NATOs bilder används för att forma opinionen i väst. Den finska forskaren Noora Kotilainen från Finska Institutet för Internationell Politik har gått igenom hela NATO:s (Isafs) bildmaterial som används för att utåt beskriva kriget .Hon analyserar materialet och hur de kommit att ge opinionen i väst bilden av kriget som ett slags humanitär insats. Det koloniala tankegodset bakom bilderna diskuteras i rapporten. Kotilainen arbetar på institutets forskningsprogram Global Security.

Lördag 8 oktober:

kl 13 Från Vietnam till Afghanstan, bildspel av Odd Uhrbom (inställt pga sjukdom)

kl 14 Irak och Afghanistan - fortsatt tortyr under Obamas styre.
Den amerikanske journalisten Joshua Phillips berättar om fortsatta övergrepp och folkrättsbrott under ockupationerna av Irak och Afghanistan. Phillips har gett ut en uppmärksammad bok "None of us were like this before" där han rapporterar om övergreppen. Medierapporteringen i väst ger intryck av att övergreppen i de ockuperade länderna upphört eller kraftigt minskat under Obamaadministrationen. Phillips visar att så inte är fallet utan att brott mot folkrätten och humanitär rätt fortgår idag.