Förberedelser av åtal mot Wikileaks och mot amerikansk press

David House, en av de personer som grundade Nätverket till stöd för Bradley Manning, blev instämd till en ”federal grand jury” i Alexandria i Virginia USA den 15 juni 2011. House är en av flera bosatta i trakten av Boston som förelagts att vittna inför denna grand jury, som undersöker om Wikileaks kan åtalas.

House och hans advokat steg in i domstolsbyggnaden vid 10-tiden på förmiddagen lokal tid omgivna av församlade människor som höll plakat med budskap till stöd för House. Mötet krävde också offentlighet i regeringsförvaltningen och skydd för meddelare (”whistleblowers”) - och frihet för menige Bradley Manning som anklagas för att vara Wikileaks källa.

Åklagarsidan försökte inledningsvis hindra David House från att föra anteckningar. Det var anledningen till att förhandlingarna avbröts och återupptogs kl 16.00. Det fanns inget lagligt stöd för åklagarkravet och House tilläts slutligen att föra anteckningar.

House utfrågades i ungefär en timme, med början kl 16.00. Han åberopade sina rättigheter enligt Femte författningstillägget att tiga. Klockan 17.00 läste han upp följande uttalande på platsen utanför Förenta staternas distriktsdomstol på Courthous Square 401 i Alexandria:

"Justitiedpartementet försöker nu vinna kodifiering för något som departementet påbörjade för mer än 40 år sedan: att politiskt reglera journalistiken. Det råder i dag samma klimat av skrämseltaktik som omgav rättegången angående Pentagon Papers när nu justitiedepartementet försöker begränsa Fjärde statsmaktens frihet med förevändning att Spionerilagen skulle vara kränkt.

Den skådeprocess som nu har inletts i Alexandria i Virginia har potential att åstadkomma en farlig praxis för att reglera massmedier. Justitiedepartementet använder sig av den Nixons skrämseltaktik som finslipades vid förundersökningen om Pentagon Papers och försöker upplösa en betydande medieorganisation - Wikileaks - och åtala dess redaktör, Julian Assange. Justitiedepartementets allt bredare nät har nu kommit till den punkt då det omfattar akademiker, studenter och journalister i Cambridge-området. Administrationens målsättning är att tvinga alla dessa enskilda personer att vittna mot denna medieorganisation för att försöka få de publiceringar som gjorts av organisationen och dess mediepartners - the New York Times, the Guardian, Der Spiegel, Le Monde, och El Pais - att räknas som spionagehandlingar. Regeringen har också kränkt mina rättigheter enligt Fjärde författningstillägget genom att utan lagligt beslut verkställa beslag av min laptop för att försöka identifiera, sikta in sig mot och försöka snärja de människor i Cambridge-trakten som stödjer Wikileaks."

Från nätsidan för Bradley Manning Support Network Översättning: Erik Göthe

TfFR 110621