Intressant om USA:s utrikespolitik i dansk press

Den internationellt välrenommerade statsvetaren John Mearsheimer, professor vid Chicago-universitetet, går till rätta med amerikansk utrikespolitik under Barack Obama och dennes närmaste företrädare i en stort uppslagen intervju i danska Weekend-avisen (8/4). Han kallar den nuvarande regeringen i Washington och dess uppbackare för ”liberala imperialister” som bedriver internationell ”social ingenjörskonst”, främst i Mellanöstern men också i andra delar av världen.

Av ANDERS BJÖRNSSON

Han anser att denna politik strider mot Förenta staternas intressen som stat och stormakt. Nu spelar Obama-administrationen bort många kort alldeles i onödan, genom att stöta sig med känsliga delar av det internationella samfundet. I Mellanöstern bör USA kunna samarbeta med vilken regim det vara må som har överhanden, säger han:

”Om det Muslimska Brödraskapet skulle komma till makten i Egypten kan jag inte se något skäl till att USA inte skulle samarbeta med dem. USA ska principiellt hålla distans till dessa revolutioner och låta folk själva bestämma vilka politiska ledare de vill ha. Det är mycket svårt att säga vad allt detta kommer att leda till. Demokrati kan vara en rutten affär. Det är en av anledningarna till att USA inte bör involvera sig i social ingenjörskonst runt omkring.”

Det finns alternativ till den nuvarande politiken av direkt inblandning också för en stormakt, menar Mearsheimer. Han lyfter fram Ronald Reagan som en förnuftets spelare:

”När en islamsk självmordsbombare angrep amerikanska marinkaserner i Beirut 1982 och dödade 241, vad gjorde Reagan då? Förklarade han krig mot all världens terrorister och deras stöttepelare? Började han bomba? Nej, han drog bort de kvarvarande styrkorna från Libanon. Och Reagan lät Iran och Irak hålla varandra i schack genom hela 80-talet – och höll en rapid reaction force hemma, redo att snabbt sättas in i Gulfen om det blev nödvändigt.”

Men nu är de en samling good-doers som har fått överhanden, antingen de kallar sig liberaler eller ny-konservativa. Mearsheimer kallar dem ”idealister”. De är sådana som driver på humanitära interventioner. John Mearsheimer förhåller sig skeptiskt till deras tongångar.

”Jag skulle vara villig att acceptera intervention i ett land om folkmord och massmord verkligen ägde rum och vi hade praktiska möjligheter att stoppa det”, svarar Mearsheimer på en fråga. Med Libyen förhåller det sig på rakt motsatt sätt:

”Khaddafi har inte vid något tillfälle engagerat sig i massmord, det är ett inbördeskrig, och alla inbördeskrig är grymma, men det fanns inget tvingande skäl att störta in och hjälpa den ena sidan. Dessutom står det inte klart vem oppositionen är. Vi vet förvånansvärt litet om dem och deras intentioner. Kommer de själva att ge sig in på massmord? Kommer de att fortsätta ett inbördeskrig om makten, även om Khaddafi vräks åt sidan?”

Det amerikanska engagemanget i Libyen kan mycket väl bli utdraget, tror Mearsheimer.

”Bush har dragit in oss i och Obama har fortsatt detta långvariga krig som har kostat USA gott och väl en (amerikansk) triljon dollar och nästan 50 000 dödade och sårade soldater. Lidandet i Irak har varit enormt – fler än 100 000 är mördade, omkring två miljoner irakier har flytt landet och 1,7 miljoner är interna flyktingar. Och det styre som har kommit ut av detta är helt och hållet skröpligt. De informationer jag får från Irak säger att i det ögonblick som de amerikanska trupperna lämnar landet, kommer regimen att falla samman.”

Ole Nyengs intervju med John Mearsheimer tar även upp andra teman som Iran och kärnvapnen, apartheid-Israel, USA:s politik mot supermakten i vardande, Kina. Man kan säga vad man vill om den politiska kulturen i Danmark – mera pluralistisk är den i vart fall, i all sin fördomsfullhet, än den svenska monolitiska.

Publicerad även på Nyhetsbanken

TfFR 110420