Ekots redovisning av amerikanska medier saknar verklighetsförankring

Onsdagen den första december i Sveriges radios Ekosändning kl. 9 rapporterar washingtonkorrespondenten Gina Lindqvist om amerikanska politiker- och mediereaktioner över Wikileaks nya publiceringar och dess grundare Julian Assange. Efter att ha lämnat plats åt en republikansk kongressledamot, vilken gärna såg att Obama spionåtalade Assange och alla som hjälper honom med att offentliggöra de många hemliga ambassadtelegrammen, så avrundade Lindqvist sitt inslag med ett uttalande av FOX News Bill O'Reilly som hon ansåg ville gå ännu längre...

http://est.jbn.nu/tillf/OReilly_SRp1_Ekot_101201.mp3

Ljudklippet som användes av Lindkvist var från O'Reillys påannons av sitt regelbundet återkommande segment "Points". O'Reilly krävde här med emfas Assange dömd avrättad eller satt i livstids fängelse som landsförrädare. Vad som dock inte ansågs platsa uti Ekots rapportering var det som kort därpå följde i samma program...

http://est.jbn.nu/tillf/OReilly_Points_111029.mp3

Alldeles efter den av Ekot utklippta delen av påan introducerar nämligen O'Reilly sitt nyhetsankare som är bisittare och kickar igång diskussionen genom att säga till henne:

"We've already tried to get him [Assange] through some rape thing in Sweden, right...They're trying to get him, they being the international intelligence community, they're trying to get him."

Det förefaller mig mycket märkligt att detta uttalande inte redovisas av Ekot. Det är minst lika spektakulärt, om inte mera så än kraven på åtal och livstid eller dödsstraff. Att inte ta med det ger inte lyssnarna den korrekta bilden av det rasande hämndbegär som nu kraftigt propageras i Förenta staterna. Uttalandet är omöjligt att undgå. Frågan är varför Ekot tillåter sig att så helt uppenbart missa själva poängen med nyhetsrapporteringen från omvärldens medier?

Kenneth Rasmusson, Fri redaktör i Lund

TfFR 2010-12-04