Högst sannolikt tänker du dig Sverige som neutralt och alliansfritt, med djup tilltro till FN och till fred och nedrustning, och som landet som berömmer sig om att ha hållit sig utanför krig i nära 200 år. I så fall kan man nu uppdatera sin bild av Sverige. Den är föråldrad sedan omkring 20 år.

Den 17 mars 2010
Lund, Sverige


Hjälp till att stoppa Sveriges smyganslutning till NATO

 

Det jag försöker säga är att världen behöver en verklighetskontroll när det gäller Sverige. Var därför snäll och läs det här och studera den hemsida på internet som jag hänvisar till och skicka sedan synpunkter tillbaka till mig eller svara direkt på den hemsidan.

Ett viktigt initiativ av internationell betydelse har tagits i Sverige.

Av JAN ÖBERG

Syftet med det är att informera det svenska folket och alla andra om vad som har pågått bakom ryggen på medborgarna i årtionden - en smygande process av allt djupare engagemang i NATO, nu med ett Sverige som står inför fullt medlemskap som det ”naturliga” nästa steget.

Vad vi behöver för att förhindra att Sverige blir fullständig medlem av NATO är först din förståelse av saken och sedan din hjälp.

Varken neutralitet eller alliansfrihet har någonsin varit särskilt otvetydiga. För alla praktiska ändamål har Sveriges försvar och säkerhet alltid varit västorienterade. Hemliga överenskommelser har också säkerställt att Sverige skulle bistås av NATO-länder i händelse av anfall från det ”stora hotet” i öster. Varför? För att Sverige också behövdes inom ramen för USA-NATO:s strategi gentemot den Stora Björnen.

Smyganslutningen till NATO är nu ett faktum

Sverige har fortsatt att vara alliansfritt, formellt och de jure, och är det alltjämt. Men genom en rad mekanismer, manipulationer, tysta överenskommelser och frånvaro av offentlig debatt, har ett antal regeringar i rad - inbegripet socialdemokratiska regeringar alltsedan mordet på förre statsministern Olof Palme - gjort mycket för att föra landet i armarna på NATO. Den så kallade svenska försvarsindustrin är svårt beroende av teknologi från USA/Västvärlden, NATO-övningar äger rum i norra Sverige, svenska soldater opererar under befäl av NATO/USA i Kosovo och Afghanistan, Sveriges sjöofficerer övar tillsammans med USA-kolleger i USA osv.

Det var flera år sedan som dåvarande statsministern Göran Persson till förvåning för en del av oss förklarade i en artikel - i Financial Times såvitt jag minns - att Sverige inte längre skulle ses som ett neutralt land (en ställning som landet alltid har upprätthållit genom politiska beslut och inte genom förklaring i grundlagen). Därmed blev det tydligen slut på det!

Sverige har nu förflyttat sig så nära NATO att vi hör vad man kallar röster på ”hög nivå” i Sverige argumentera att vi står så nära (är så ”engagerade”) att vi borde få fullt medlemskap i (”ingå äktenskap med”) NATO och på så sätt också få - vad som påstås vara - inflytande och fördelar av ett NATO-medlemskap.

Den större ramen - den tredje expansionen

NATO expanderade först in i Östeuropa och därefter in i Centralasien (nåja, det gick inte så bra i Georgien, det återstår att se hur det utvecklas). Nu kommer den tredje vågen på grund av issmältningen i Arktis, som medför nya transportvägar till mer tillgängliga råvaror och energitillgångar och risk för en möjlig konfrontation mellan USA/NATO och Ryssland uppe i norr. NATO vill ha Sverige i sin fålla, och även Finland. Mottagaren av Nobels ”pris”, den förre finske presidenten Ahtisaari har för länge sedan sagt att han är helt för det.

Sveriges militärer spelar hjälplösa med så lite pengar. Utpressning?

De svenska militära ledarna - i stor utsträckning med stöd av den akademiska världen och massmediernas kommentatorer - har i åratal framfört en klagolåt om att de med tanke på Sveriges lilla försvarsbudget och alla ökande kostnader inte kan lova att skydda svenska folket mot ett anfall. Förra året uttrycktes detta underförstådda hot - denna utpressning? - genom att de kungjorde att Sveriges försvarssystem, per capita ett av de starkaste och dyraste i världen, inte ens kunde garantera försvaret av Stockholm, huvudstaden. Hoppsan, var den förutsägbara ryggmärgsreflexen hos massmedier och folk - då är det bäst att vi går med i NATO och får skydd där.

Det finns en avsevärd risk för att detta kommer att fungera - i synnerhet som man inte får förvänta sig att huvudfåran av massmedierna i Sverige någonsin ställer någon utmanande fråga som: Vad i all världen använder ni alla dessa pengar till för något om ni inte ens kan försvara Stockholm och regeringen i händelse av ett anfall? Eller hur kan detta komma sig, när ni kan ha råd att indirekt delta i ett hopplöst krig som det i Afghanistan? Sådana frågor ställs helt enkelt inte. Även Sverige har ett militär-industriellt-medialt-akademiskt komplex, MIMAK.

Är du inte förvånad nu? Jag är chockad!

Är du förvånad över att få höra detta? Den gamla bilden av Sverige som fredsälskande nation som kämpar för att stödja andra små länders integritet (som en gång Vietnam), engagerad i strävanden för gemensam säkerhet, nedrustning och avskaffande av kärnvapen - det land som utsett en rad globalt kända och respekterade nedrustningsambassadörer och vars statsminister, Olof Palme, riskerade sitt liv för att medla mellan Iran och Irak (en insats som möjliggjordes av Sveriges neutralitet vid den tiden), det land som alltid hade det allra starkaste engagemang för Förenta nationernas principer och strävanden. Det Sverige finns inte längre.

Detta är en allvarlig och sorglig förlust för oss som är bosatta i landet men det är förvisso en förlust även för världen som helhet!
Fastän född dansk har jag bott i Sverige sedan 1972. På den tiden var Sverige ett unikt och på många sätt visionärt land. Givetvis har jag noga följt den process jag beskrivit här ovan genom åren och även då och då skrivit om några av de små stegen i denna process.Likafullt blev den systematiska tendensen i alltihop kraftfullt uppenbar när jag nyligen läste Al Burkes lysande välunderbyggda och välskrivna rapport som lägger fram alla detaljer och dokumenterar dem längs en tidsaxel. Jag blev chockad.

TFF vill att du stödjer initiativet "Stoppa Sveriges smyganslutning till NATO"

TFF och jag känner stolthet över att förknippas med detta initiativ från dess första trevande steg för över ett år sedan och vi vill kraftigt uppmana dig att läsa detta väldokumenterade stycke dåliga nyheter - den förhoppning kallad Sverige som är på god väg att bli ännu en illusion.


Gå till "Stoppa smyganslutningen till Nato!" så får du veta mer.
http://www.stoppanato.se/index.htm

Sätt dig in i fakta, läs Al Burkes avslöjande analys av de små stegens tyranni på vägen mot NATO. Läs mer om den planerade Medborgarutfrågningen. Och skriv sedan för att hjälpa oss att vända denna trend innan det är för sent.Som alltid är det kunskap, tolkning och spridning för dialog och mobilisering mot tilltagande dårskap som är redskapen.

Välkommen till debatten! Jan Öberg


PS
Praktiskt taget varje redaktion av relevans i Sverige får den här eposten. Om någon av dem skulle uppmärksamma detta initiativ, det enda i sitt slag, skulle vi bli glatt överraskade - vi återger i så fall länkarna på den angivna hemsidan.


_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
TFF
Transnational Foundation for Peace and Future Research
Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning
http://www.transnational.org
Vegagatan 25
S - 224 57 Lund
Sweden
Phone +46 46 14 59 09 & +46 46 288 46 15
Email TFF@transnational.org
Public not-for-profit charity
Organisationsnummer 845001-4637
TFF Guide, News & Themes
http://www.transnational.org/sitemap.htm