Hälsning från Stig-Björn Ljunggren till manifestation onsdagen den 18 november kl 18:00 utanför Riksdagens ledamotshus, Mynttorget i Stockholm

Mot svenskt deltagande i Afghanistankriget

Tyvärr är jag förhindrad att delta i kvällens manifestation, men vill på detta sätt skicka en kort hälsning.

Jag har i några års tid försökt få till stånd en debatt om Sveriges säkerhetspolitik och militära engagemang. Det har känts som att köra huvudet i väggen.

Jag tillhör en - som jag tror - bred grupp medborgare som känner oss osäkra på vilken utrikespoilitisk linje som är på väg att växa fram i Sverige. Och som framförallt är oroad över att Sveriges militära närvaro i andra länder - och den militära förmågan att försvara vårt eget land - inte diskuteras tillräckligt.

Det är därför med glädje som jag nu ser att debatten börjar ta fart. Vi kanske kan få se en valrörelse 2010 där denna fråga faktiskt kommer upp till ytan och inte trängs undan av oroliga partistiska strateger!

Jag lyckönskar er därför i era försök att göra frågan om Sveriges engagemang i Afghanistan mer synlig. Här har vi alla som demokrater ett gemensamt intresse, även om vi på många andra sätt har delade meningar om säkerhetspolitikens utformning.

När det gäller Afghanistan vill jag avslutningsvis citera Peter Wolodarski, som häromdagen skrev följande i DN:
"På 1980-talet försökte Sovjetunionen bemästra det afghanska klansamhället utan att lyckas. Innan dess var det britterna som prövade. Om Europa och USA är på väg att gå samma öde till mötes borde man medge misslyckandet och planera för en ordnad reträtt.

Det är ingen liten sak att skicka soldater i krig. Att göra det utan vare sig en klar målbild eller adekvata resurser är att svika alla inblandade."

Det är klokt skrivet och ett av många tecken på att opinionen är på väg att inte bara väckas utan också nyktra till.

Sverige bör därför inleda ett tillbakadragande av trupper från Afghanistan. Och fram tills detta sker måste vi fortsätta anstränga oss för att fortsätta att hålla debatten levande.

Lycka till!

Hälsningar från Stig-Björn Ljunggren, socialdemokratisk idédebattör och statsvetare