Historieforskaren Mehmet Perincek höll den 9 maj i Stockholm en konferens om den armeniska frågan och presenterade boken, “För partiet Dashnaktsutiun återstår inget att uträtta”, som han skrivit ett utförligt förord till, och som omfattar rapporten framlagd av Armeniens första premiärminister Hovhannes Kachaznuni vid 1923 års partikonferens i Bukarest.

Forum för Levande Historia underblåser folkhat


Boken och Mehmet Perinçek ger en nyanserad och annorlunda bild av frågan än vi är vana vid i Sverige.
Den armeniska frågan används sedan länge i det politiska rävspelet, och utnyttjas för att skapa fientlighet mellan turkar, kurder, armenier, assyrier/syrianer och greker i allmänhet, mellan muslimer och kristna i synnerhet. Turk/kurdhat och islamofobi sprids i samhället i och med ensidiga, partiska ställningstaganden.

Av ABDULLAH GÜRGÜN

Händelserna under första världskriget och Turkiets de facto befrielsekrig påstås vara ett folkmord på armenier. Även ett annat utvidgat folkmordsbegrepp har producerats av folkmordsindustrin(!) under senare tid, nämligen ”folkmord på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och Pontosgreker”, eller kort uttryckt, ”muslimers folkmord på kristna i Turkiet”. Det påstås att ”turkar” eller ”turkar och kurder”, eller ”muslimer” ägnat sig åt folkmord och inte i själva verket försvarat landet mot angriparna Ryssland, England, Frankrike, Italien och Grekland.
Mehmet Perinçek är forskare i Atatürks principer och revolutionshistoria vid Istanbuls universitet. Han har blivit känd för sin forskning om den Armeniska frågan.
Följande böcker har utgivits av Perinçek:
1. Den turkisk-armeniska konflikten kommenterad av Borian enligt sovjetiska arkivdokument
2. Euroasiatisk teori och praktik i Turkiet
3. Den armeniska frågan i 100 dokument
4. Rysslands stabsbefäl i Kaukasus, general Bolhovitinovs rapport om armenierna.
Perinçek hänvisar endast till ryska och armeniska dokument från ryska och armeniska arkiv, och INTE till turkiska dokument från turkiska arkiv.
Föreningen Faktaforum Turkiet frågade Forum för levande historia med ett brev om de skulle vilja anordna en konferens med Mehmet Perinçek. Forum för levande historia svarade inte ens på brevet. Faktaforum Turkiet skickade några exemplar av boken, ”För partiet Dashnaktsutiun återstår inget att uträtta” och bjöd Forum för levande historia till en presskonferens som skulle hållas på engelska. Tystnaden från Levande Historias sida fortsatte.
Denna tystnad var egentligen ett högljutt svar: Vi har själva målat vår egen schablonbild. Vi är inte intresserade av en mer realistisk och detaljerad bild av dessa händelser.
Ett exempel på Levande Historias partiska aktiviteter är seminariet som anordnades den 23 mars under rubriken ”The Legacy of the 1915 Genocide in the Ottoman Empire (Arvet efter folkmordet 1915 i Osmanska imperiet)”
Konferensen arrangerades av Forum för levande historia, ABF, Armeniska Riksförbundet, Assyriska Riksförbundet, Pontiska föreningen, Armenica.org, och deltagarna var samma personer som är kända för deras icke nyanserad tolkning av historia och juridik, nämligen professorerna Klas-Göran Karlsson, David Gaunt, Ove Bring och Richard G. Hovannisian, samt Laurent Leylekian, verkställande direktör för European Armenian Federation for Justice and Democracy och Ragip Zarakolu, turkisk förläggare. Dessa personer bildar en kör som sjunger samma visa gång på gång, men där en historieforskare som till exempel Mehmet Perinçek inte passar in.
Assyriska riksförbundets Internettidning Hujada skriver:
Under [ovanämnda ] konferensens  frågade ordförande för Svensk- turkiska riksförbundet varför man inte skapar en dialog med Turkiet.
”Man kan inte inleda en dialog med förnekare”, sade Laurent Leylekian, verkställande direktör för European Armenian Federation for Justice and Democracy.
Assyriska riksförbundets ordförande, Rachel Hadodo, påpekade också i sitt tacktal till deltagarna att det inte går att förneka fakta. (http://www.hujada.com/article.php?ar=1205 )
Men Forum för levande historia visar inget intresse för fakta. Inte ens Armeniens första premiärminister Hovannes Kachaznunis rapport är av intresse för denna märkliga myndighet.
Ändå bildades Forum för levande historia för att ”arbeta med frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen”.
Men icke…
Forum för levande historia är mer intresserat av kören av papegojor som inte vill ha med dialog, tolerans och förståelse att göra. Då kan man inte tala om att främja arbete med demokrati. Demokrati kräver att alla skall kunna komma till tals och framlägga sina bevis, fakta och argument.
Nu sår Forum för Levande Historia hatets, vendettans frön bland folk. Armenier, assyrier, syrianer, kaldéer, greker och många andra folk levde tillsammans under flera hundra år. Vad som hände under första världskriget är föremål för flitig forskning, och det är ingen hemlighet att gamla grannar dödade varandra. Armeniens första premiärminister Hovannes Kachaznuni berättar varför. Man kan väl konsultera boken, ”För Partiet Dashnaksutiun återstår inget att uträtta (Rapport framlagd vid 1923 års partikonferens)”.
Forum för levande historia splittrar folk med fabricerade konflikter. Sveriges befolkning med olika etnisk och religiös bakgrund har gemensamma intressen, nämligen att försvara och utvidga sina och alla folks rättigheter och friheter. Vi är ju inte varandras fiender utan allierade. Vi behöver stå enade mot alla krafter som skapar krig människor emellan, genom att använda det gamla knepet ”söndra och härska”, en tendens som även raderat ord som fred, frihet, jämlikhet, broderskap, solidaritet och antiimperialism från agendan. Redan i skolbänken börjar små barn bråka om vem som har mördat vem. Forum för levande historia lär lärarna att ge barn i hemuppgift att skriva om, turkarnas, kurdernas, ja, kort och gott, muslimernas påstådda folkmord på kristna.
Detta främjar inte arbetet för demokrati och fred, vare sig i Sverige eller i Turkiet. Detta splittrar folk och uppmuntrar antidemokratiska strävanden. Detta gagnar bara ”folkmordstiggare, folkmordsindustrin och Levande Historias flitigt anlitade professorer som fabricerar folkmord”.
Forum för levande historia behövde 58 miljoner kronor när det blev en statlig myndighet år 2003. Dess budget har säkert blivit mycket större nu. Men dessa miljoner betalas av oss med våra skatter. Jag vill inte betala för denna myndighets verksamhet som leder till att våra barn tvingas att lyssna på folkmordssagor i skolorna.
Sveriges regering är den främsta medansvariga för Levande Historias odemokratiska och rasistiska verksamhet. Det är en myndighet som används för att utnyttja svenska ungdomar som pengasoldater för imperialismens aggression i olika delar av världen, som i Afghanistan, genom att missbruka begreppet folkmord. Forum för levande historia sprider turk/kurdhat och islamofobi och är en skamfläck för det svenska folket.

Abdullah Gürgün är frilansjournalist, epost: agurgun@gmail.com

Boken “För partiet Dashnaktsutiun återstår inget att uträtta” kan lättast köpas från
Föreningen Faktaforum Turkiet, Haydar Akan, e-post: haydarakan@hotmail.com
eller från förlaget: Kaynak Yayinlari, e-post: iletisim@kaynakyayinlari.com

TfFR 091007