Syftet med sanktionerna mot Zimbabwe är uttalat att få till stånd ett regimskifte. De västliga medierna gav spridning åt Bushs tal i FN:s Generalförsamling medan Mugabes tystades ned och BBC och CNN gjorde t o m en black-out av talet.

Zimbabwe under attack

Sedan Zimbabwe år 2000 gjorde sin jordreform som innebar att de vita farmarna  fick lämna tillbaka jorden till den svarta befolkningen har landet utsatts för en hård press från väst. USA och Storbritannien införde långtgående sanktioner och EU följde efter.
Syftet med sanktionerna har uttalat varit att få till stånd ett regimskifte.

Av LARS-GUNNAR LILJESTRAND

Zimbabwes folk väntade tålmodigt i 17 år från oberoendet 1980 till 1997 innan man började fördela jorden. Storbritannien med Thatcherregeringen hade vid oberoendet lovat ekonomiskt bistånd för att lösa in marken men detta kom aldrig till stånd. Blairs regering förklarade sedan helt frankt att man inte tänkte stå vid några löften om inlösen.
Mycket står nu på spel i södra Afrika. Jordfrågan är inte löst i Sydafrika, Kenya eller Namibia och bara delvis löst i övriga stater. I det av väst hyllade Mandelas Sydafrika har inte mer än 1% av de vita farmarnas jord gått till svarta. Missnöjet växer bland miljontals jordlösa.
För USA och Storbritannien blir därför Zimbabwe ett farligt exempel. Om landet lyckas med sin jordreform blir det ett mäktigt föredöme som kan rubba hela den politiska, ekonomiska och sociala ordningen i regionen.
Med sanktioner, demonisering av Robert Mugabe, finansiellt stöd till oppositionen samt massiv mediakampanj i väst vill man få ett regimskifte. ”Make the economy scream” som Henry Kissinger sa om USA:s sanktioner mot Chile som ledde till Allendes fall.
Skamligt nog löper den svenska regeringen och de sk NGO-erna (Amnesty, Forum Syd , Afrikagrupperna m fl) med i  västmakternas kampanj. Den svenske ambassadören i Harare lierar sig med USA:s ambassadör och stöder öppet den utlandsfinansierade oppositionen. Man hoppas på en s k orange revolution då sanktionerna drivit upp inflationen, skapat livsmedelsbrist och arbetslöshet.
Det är mot den här bakgrunden man skall läsa president Robert Mugabes tal i FN:s Generalförsamling i september i år. Talet är bland annat ett direkt svar på Bush attack mot Mugabe vid Generalförsamlingen. De västliga medierna har gett spridning åt Bush tal medan Mugabes tystats ned. BBC och CNN gjorde t o m en black-out av talet då utsändningarna från Generalförsamlingen pågick.

Den som vill läsa mer om sanktionerna mot Zimbabwe och andra afrikanska problem kan läsa den av Baffour Ankomah redigerade tidskriften New African  (Aug/Sept 2007).

New African finns i välsorterade tidningsbutiker, som tobaksaffären på Rinkeby torg i Stockholm, och har följande nätadress:

http://www.afriasia.co.uk/newafrican

TfFR 2-4/2007