”Vänsterrasism inget nytt”

Angående Johan Romin, författare till boken ”Desertören och Vietnamkriget” på Norstedts/Prisma hösten 2008, som skriver att FNL-rörelsen var rasistisk. Johan Romins påstående var verkligen något av det mest korkade jag har läst.
Eftersom jag dömdes till två månaders fängelse för ”ofredande” av den amerikanske ambassadören Jerome Holland (senare förvandlat av Svea Hovrätt till 120 dagsböter) får jag väl antas ha en viss sakkunskap.
Bland de plakat och de tal som mötte Jerome Holland i Örebro, där Örebro FNL-grupp tog emot Holland kort efter USA:s invasion av Kambodja (ett av de folkmord ingen ännu ställts till svars för) kan jag svära på att det inte fanns något som anspelade på Hollands hudfärg.
En helt annan sak är att den svarte desertören Sherman Adams redan när Holland ankom på Arlanda bar ett plakat med texten ”White House nigger, go home”. Den som vill ha bakgrunden till det kan läsa Adams bok (han dog 1985) ”Mitt Amerika: en svart avhoppares memoarer”.
Men även det förutan är det väl ganska uppenbart att en svart Vietnamkrigsvägrare som skällde Jerome Holland för att vara USA-presidentens ”house nigger”, frekvent skällsord bland svarta, knappast är ute i rasistiskt ärende.
Romins inlägg är upprörande. Det behöver alltså bara gå 37 år innan man fullständigt kan vända vitt till svart, i detta fall bokstavligt.
Angående Mana-debatten så vill jag bara påpeka att tidskrifter som tar klart ställning mot USA:s och Sveriges krigspolitik saklöst berövas alla bidragsmöjligheter. Den tidskrift jag själv är redaktör för – Afghanistan.Nu – fördömer USA:s ockupation av Afghanistan och svenska soldaters deltagande i kriget. Den vägras bidrag medan systertidningen Afghanistan-Nytt som tidvis bejakat den svenska truppinsatsen naturligtvis belönas för detta.

Stefan Lindgren
författare, översättare

TfFR 2-4/2007