Mr Bush och Mr Brown har ingen roll att spela i våra  nationella affärer. De är utomstående och illasinnade utomstående och skall därför hålla sig borta!

President Robert Mugabes tal i  FNs Generalförsamling  26 september 2007

Vi är för ett FN som erkänner jämlikheten mellan suveräna stater och folk  stora som små. Vi är emot en organisation inom vilken de ekonomiskt och miltärt mäktigaste uppträder som översittare, trampar på rättigheterna hos de svagare och mindre staterna som så tragiskt sker i Irak.
I skenet av denna olycksbådande utveckling måste FN helt visst granska grunden för sin auktoritet och sin makt när organisationen på det här viset utmanas.
Utmaningar som dessa mot auktoriteten hos FN och Stadgan understryker vårt upprepade krav på en vitalisering FNs Generalförsamling som är Förenta Nationernas mest representativa organ.
Generalförsamlingen måste bli mer aktiv på alla områden inklusive de som rör fred och säkerhet.
Än en gång påminner vi om vår ståndpunkt att Säkerhetsrådet som det nu är sammansatt inte är demokratiskt. Med nuvarande sammansättning har rådet visat att det inte är i stånd att försvara de svagare stater som hamnar  i vägen för en marodör till supermakt.
Viktigast av allt, rättvisan kräver att varje reform av säkerhetsrådet tar med det faktum att Afr ika är den enda kontinenten utan en permanent plats och vetorätt i rådet. Afrikas krav här är kända och klart formulerade.
Vi kräver vidare att FN avstår från inblandning i frågor som tydligt hör till staterna att själva bestämma och som inte hotar internationell fred och säkerhet. Staternas utveckling skall fortsätta att bestämmas av staterna själva och inte vara föremål för godtycket hos mäktiga givarstater.
Zimbabwe vann sitt oberoende den 18 april 1980 efter ett långdraget krig mot brittisk kolonialimperialism som förvägrade oss mänskliga rättigheter och demokrati. Detta koloniala system som undertryckte och förslavade oss åtnjöt stöd från många västmakter som hade skrivit under FN deklaration om mänskliga rättigheter.
Även efter 1945 verkar det som om Berlinkonferensen 1884 genom vilken Afrika portionerades ut till de europeiska kolonialmakterna  fortfarande betydde mer än  mänskliga rättighetsdeklarationen.
Väst motverkar fortfarande våra länders suveränitet genom att kontrollera våra resurser med syfte att göra oss till enbart  ägodelar, endast till delar i deras transnationella intressen.
I mitt eget land och i andra systerstater i södra Afrika har den mest iögonfallande formen av den här kontrollen varit jorden som rövats från oss vid  början av den brittiska kolonialismen.
Till stora delar kvarstår den kontrollen även om den nu kraftfullt utmanas i Zimbabwe och som därvid utlöser den nuvarande tvekampen mellan oss och Storbritannien som stöds av sina kusinstater främst USA och Australien.
Mr Bush, Mr Blair och nu Mr Browns känsla för mänskliga rättigheter utesluter vårt folks rätt till vad de menar är av  Gud givna resurser som bara  kan ägas av dem och deras släktingar.
Jag kallas diktator för att jag förkastat deras övermänniskosyn och motsatt mig nykolonialismen.
Det är uppenbart att historien om kampen för våra nationella och mänskliga rättigheter är okänd för Förenta Staternas president. Han tror att mänskliga rättighetsdeklarationen tar sin början med  hans  sista presidentperiod!
Han tror att han kan lära oss som bar bördorna av frihetskampen för vårt folk värdet av deklarationen om mänskliga rättigheter. Det är höjden av hyckleri!
Jag förlorade 11 dyrbara år av mitt liv i den vita mannens fängelse vars frihet och välfärd jag garanterat från den första dagen av Zimbabwes oberoende. Jag förlorade ytterligare 15 år för att slåss mot vit orättvisa i mitt land.
Ian Smith är ansvarig för att ha dödat över  50 000 av mitt folk. Jag bär ärren av hans tyranni som Storbritannien och USA upprätthöll. Jag möter  hans offer  varje dag.  Ändå går han fri. Han är fri att fortsätta med sitt jordbruk. Han är fri att tala och umgås med vem han vill under en svart regering. Vi lärde honom demokrati. Vi gav honom tillbaka hans mänsklighet.
Han skulle ha mött ett annat öde här (i USA) och i Europa om de 50 000 han dödade varit européer. Afrika har inte krävt en Nurnbergrättegång mot den vita  världen som utförde dessa  avskyvärda brott mot mänskligheten.
Afrika har inte jagat brottslingarna för detta folkmord, varav många lever än idag. Inte heller har det fått ersättning av de som var ansvariga.   Istället är det  Afrika som är på den anklagades bänk och ställs inför domstol av samma västvärld som förföljt det i århundraden.
Låt Mr Bush studera historien korrekt. Låt honom inse att både personligen och i hans roll som den sittande presidenten för Förenta Staterna så står han för en ”civilisation” som ockuperade, som kolonialiserade, som fängslade, som dödade.
Han har mycket att gottgöra och mycket lite att lära oss om mänskliga rättigheter. Hans händer dryper av oskyldigt blod från många nationaliteter. Han dödar fortfarande. Han dödar i Irak. Han dödar i Afghanistan. Och han skall vara vår mästare i mänskliga rättigheter?
Han sätter folk i fängelse. Han fängslar och torterar i Guantanamo. Han fängslade och torterade i Abu Ghraib. Han har hemliga tortyrkammare i Europa. Ja, han fängslar även här i Förenta Staterna. Det  finns  fler svarta i fängelserna här än  vad som någonsin kan rymmas på universiteten i USA.
Han avskaffar även  bestämmelserna i  FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Tag Guantanamo som exempel. I det koncentrationslägret gäller inte folkrätt. Den nationella lagen för det landet gäller inte heller. Förenta Starenas lag gäller inte. Det är bara Bushs lag som gäller.
Kan det internationella samfundet acceptera att bli undervisad om mänskliga  rättigheter av denna man? Definitivt inte!
Vi är bestörta av att under hans ledarskap har grundläggande  rättigheter för hans eget folk och för resten av världen tryckts  tillbaka.
Förenta Staterna är direkt ansvariga för att skriva om kärnan i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det verkar som om vi alla är skyldiga för 9/11.
Mr Bush tycker att han står över alla styrelseformer vare sig de är nationella eller internationella. På hemmaplan behöver han uppenbarligen inte kongressen. Utomlands behöver han inte FN, folkrätt eller allmänna  opinionen.
Detta forum sanktionerade inte Blairs och Bushs äventyr i Irak. De här två körde över FN och den internationella opinionen. Självhärskaren Bush kommer nu tillbaka till FN för att be om ett räddningspaket då han fått näsan blodig !  Och han vågar läxa upp oss om tyranni!
Han vill till och med att vi skall be för honom!
Vi säger nej till honom och säger till honom att lämna Irak.
Han skulle sopa rent framför egen dörr innan han äntrar talarstolen i Generalförsamlingen och levererar vördnadsfulla deklarationer om demokrati.
Britterna och amerikanarna kör en ihärdig kampanj för att destabilisera och förtala mitt land. De har backat upp och riggat krafter för att underminera den lagliga regimen.
De är ute efter ett regimskifte. De sätter sig själva i rollen som Zimbabwes folk och vill ta sig rätten att ändra och bestämma vilken regim landet skall ha.
Låt dessa illvilliga regeringar höra här och nu att Zimbabwe inte kommer att tillåta ett regimskifte styrt av utländska intressen.
Vi lägger oss inte i styrelseskicket  i  Amerika och Storbritanninen.
Mr Bush och Mr Brown har ingen roll att spela i våra  nationella affärer. De är utomstående och illasinnade utomstående och skall därför hålla sig borta! Kolonialismens sol har gått ned för länge sedan. Det skedde 1980 i Zimbabwes fall och därför skall Zimbabwe aldrig bli en koloni igen. Aldrig!
Vi förtjänar inte sanktioner. Vi är zimbabwier och vi vet hur vi skall hantera våra problem. Det har vi gjort tidigare långt innan Bush och Brown var kända som politiker. Vi har våra egen regionala och kontinentala organisationer och samfund.
I linje med det vill jag uttrycka mitt lands tack till Sydafrikas president Thabo Mbeki  som på uppdrag av SADC * framgångsrikt förmedlat dialogen mellan det styrande partiet (i Zimbabwe) och oppositionspartierna vilket ledde till  överenskommelsen som sedan resulterat i de ändringar i konstitutionen** som slutligen antagits.
Som en följd  därav skall vi hålla demokratiska val i mars 2008. På samma sätt som vi hållit val på i förhand bestämda tidpunkter sedan oberoendet.
För att sammanfatta, låt mig understryka än en gång att styrkan hos FN ligger i att det är universiellt och opartiskt när det använder sitt mandat att främja fred och säkerhet, ekonomisk och social utveckling, humanitära rättigheter och folkrätt som det definieras i stadgan.
Zimbabwe står redo att ta sin roll i alla ansträngningar och program som syftar till att uppnå dessa ädla mål.
Jag tackar er alla.

*SADC, Southern African development Community. Medlemmarna är: Angola, Botswana,  Democratiska Republiken Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.
** Överenskommelse mellan det regerande  partiet ZANU PF och oppositionspartierna MDC ( två fraktioner) om ändringar i konstitutionen inför det kommande valet.

TfFR 2-4/2007