ÖB:s koloniala instinkter

ÖB låter efter en månads betänketid sin ”kommunikationsstrateg” svara att uppgiften i DN 12 nov 07 om att den svenska krigsmakten ska stanna i Afghanistan till 2015 är en ”korrekturmiss”.

Verkligen?! Det var ju i sin tur bara en precisering av vad samme Syrén sa i TV4 när han besökte Afghanistan: ”Vi är här för att stanna mycket länge”. Mycket kan man skylla på tryckfels-Nisse men inte ÖB:s koloniala instinkter! ?

Stefan Lindgren

Så här lyder brevet från ÖB:
Hej Stefan.
Uppgiften i DN-bilagan – Nytt försvar – från den 12 november är felaktig, en korrekturmiss helt enkelt som vi beklagar. Den svenska närvaron i Afghanistan grundar sig på FN:s resolution 1386 från 2001-12-20 om att upprätta en internationell säkerhetsstyrka, ISAF. Säkerhetsrådet förlängde och utökade mandatet i resolutionerna 1413, 1444, 1510, 1563, 1623 och resolutionen från 2006 1707. I dessa resolutioner sträckte sig mandatet fram till den 13 oktober 2007.
Den 19 september 2007 godkände FN:s säkerhetsråd resolutionen 1776 som förlängde ISAF-insatsen till oktober 2008.
Den 1 juni 2007 godkände riksdagen utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2006/07:UFöU3 om att ställa en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande t.o.m. den 20 december 2008 för deltagande i ISAF under förutsättning att det finns ett giltigt mandat för styrkan.
Mvh Eva Regnér
Kommunikationsstrateg
Försvarsmakten

TfFR 2-4/2007