Polisanmälan om krigsförbrytelse


Till Polismyndigheten i Stockholm


TV4:s dokumentär om den svenska militära insatsen i Afghanistan visar hur svenska trupper mördar vad som påstås vara en ”extrem islamist”, alternativt ledare för ett ”kriminellt nätverk” eller ”lokal klanledare”, Matou Nematullah.
46 svenska soldater, ett finskt team, en mindre amerikansk styrka och medlemmar från afghanska armén åkte i ett tjugotal fordon till byn Boka med 400 invånare. Enligt handlingar som TV4:s Kalla Fakta tagit del av beskriver militären händelsen som en ”anfallsoperation”. Svenskarna hade med sig ett foto av honom. En eldstrid uppstod och Matou Nematullah sköts till döds.
”Main target down” (huvudmålet oskadliggjort) rapporterade dåvarande insatschefen överste Bengt Sandström till Stockholm, vilket visar att operationen var planerad.
Den svenska styrkan uppsökte av allt att döma medvetet Boka på ett sådant sätt att man visste att det skulle bli skottlossning, vilket i sin tur skulle ge carte blanche enligt då gällande ”rules of engagement” att mörda ”måltavlan” Nematullah. Genom att bryta mot de pashtunska stamlagarnas regler för gästfrihet (melmasthia) provocerade man fram en beskjutning. Försöken att rättfärdiga detta mord – som påståendet att man utförde det på beställning av krigsförbrytaren Dostum – gör egentligen saken bara värre. Detta överlagda mord på en afghan är med all sannolikhet en krigsförbrytelse. Svensk personal är skyldig att efterleva Genèvekonventionens bestämmelser.
Av hittills kända fakta framstår insatschefen Överste Bengt Sandström, som ledde operationen, överbefälhavare Håkan Syrén som uppenbarligen haft kännedom om/godkänt operationen och dåvarande försvarsminister Leni Björklund som huvudansvariga.
Genom att ge instruktioner om mordet eller undlåta att ge instruktioner som förebyggt händelsen är de alla delaktiga i krigsförbrytelse.
I flera brev till Leni Björklund och Överbefälhavaren 2004-05 påtalade vi risken för brott mot Genèvekonventionen och protesterade även mot dödsskjutningen så snart den blev känd. Dessa brev ignorerades.
Genom att begå ett mord på en pashtunsk ledare har ansvarigt svenskt befäl dessutom utsatt hela den svenska insatsstyrkan för kraftigt förhöjda risker. Enligt de pashtunska stamlagarna, pashtunwali, ska mord som dessa hämnas (badal). Att ta hämnd kan rentav beskrivas som en grundpelare i pashtunsk moral och ett viktigt skäl till att afghanerna mot alla odds besegrade de sovjetiska ockupanterna.

Styrelsen i Föreningen Afghanistansolidaritet. Lördag 10 mars 2007 genom Stefan Lindgren