Upprop i Frankrike mot de lagparagrafer som där – och i andra europeiska länder – lägger band på forskning i historia. Publicerat i tidningen Libération den 13 december 2005 och senare på olika hemsidor, oftast med redaktionella avståndstagande.

Frihet åt historieskrivningen!

”Historia är inte religion. Historikern godtar ingen dogm, respekterar inget förbud, känns inte vid tabun, sådant som kan skapa oreda i historien.

Historia är inte moral. Historikerns roll är inte att upphöja eller fördöma, historikern förklarar.

Historien är inte slav under frågorna för dagen. Historikern lägger inte nutida ideologiska scheman över det förgångna och vill ej i forna tiders händelser införa känslighet för dagens intryck.

Historia är inte minne. Med ett vetenskapligt tillvägagångssätt fångar historikern människors minnen, jämför dem med varandra, konfronterar dem med dokument, med föremål, med spår, och etablerar fakta. Historien håller ordning på minnet, den nöjer sig inte med att vara minnet.

Historia är inget juridiskt objekt.

I en fri stat tillkommer det varken parlamentet eller de rättskipande myndigheterna att definiera historisk sanning. Statens politik omfattar inte, ens besjälad av de bästa avsikter, en politik om historien.

Dessa principer kränks av bestämmelser i på varandra följande lagar, särskilt lagarna av den 13 juli 1990, den 29 januari 2001, den 21 maj 2001, den 23 februari 2005. Det inskränker historikerns frihet att dessa bestämmelser talar om för historikern vad han eler hon under straffrättsligt ansvar borde komma fram till och borde finna, att de föreskriver historikern metoder och sätter gränser.

Vi kräver ett avskaffande av dessa bestämmelser, ovärdiga ett demokratiskt styrelsesätt.”

Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Jean-Jacques Becker, Françoise Chandernagor, Alain Decaux, Marc Ferro, Jacques Julliard, Jean Leclant, Pierre Milza, Pierre Nora, Mona Ozouf, Jean-Claude Perrot, Antoine Prost, René Rémond, Maurice Vaïsse, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet och Michel Winock. q

övers. E Göthe

http://www.voltaire-integral.com/