Vi borde avvisa den skamliga tanken att vissa av dessa fångar inte är goda nog eftersom de inte passar våra visioner och kräva: frige fångarna!

Vinterhälsning från det Heliga landet

Julen är.en bra tid att komma ihåg det Onda imperiets fångar: Marwan Barghouti, vald i mitten december av 90 % av palestinierna i en sorts primärval, sitter alltjämt i israeliskt fängelse och med honom fem tusen andra palestinska politiska fångar. Fångarna i Irak, i Guantanamo, i CIA-gulagens flygande fängelser, dr. David Irving i ett österrikiskt fängelse och Ernst Zündel i tyska fängelser. Och Betlehem, som förvandlats till ett stort fängelse inte långt från fängelset Gaza. Slaget om Palestina pågår över hela planeten.

Den konvergens mellan samhällssystemen som utlovades på 60-talet har verkligen ägt rum. En gång var det röda Öst socialt tryggt, men på bekostnad av den personliga friheten, medan väst var fritt på bekostnad av jämlikheten och den sociala tryggheten. Nu har de konvergerat: ryssarna förlorade gratis skolgång och hälsovård och fick friheten att sova under broarna, medan väst har sin egen Gulag och sina egna politiska dissidenter. Vi borde mer ägna det en tanke: frige fångarna! Vi borde avvisa den skamliga tanken att vissa av dessa fångar inte är goda nog eftersom de inte passar våra visioner: de är för religiösa som Hamas, alltför djupt försjunkna i tysk nostalgi som Zündel eller inblandad i ’terror’ som Barghouti. Vi vill att alla ska släppas fria! Ner med kung Herodes!

Och en särskild gratulation: denna jul, lördagen den 24/12 2005, ska min egen präst, Fr Theodosios (Attalla Hanna) bli den förste palestinske biskopen i Jerusalems kyrka! Ni kan gratulera honom på adressen:

fr_atallahhanna@hotmail.com.
Israel Adam Shamir


Israel Shamir är rysk-israelisk författare verksam i Israel, där han outtröttligt talar för palestiniernas rättigheter och förespråkar att Israel och Palestina skall enas i en demokratisk stat under parollen ”en man, en röst, en stat” till förmån för både israeler och palestinier med ett slut på blodsutgjutelserna, verklig demokrati och varaktig fred.
Israel Shamirs bok ”Blommor i Galiléen anmäldes av Kristoffer Larsson i TfFR nr 1-2/04. Israel Shamirs hemsida:
http://www.israelshamir.net/ Hans intressanta diskussionsgrupp tar man del av genom att sända epost till: shamireaders-subscribe@yahoogroups.com

TfFR 4/2005