USA:s f d justitieministern Ramsey Clark har i många år verkat mot USA:s krigspolitik. Han har nu gjort en brottsanmälan mot ledande figurer i USA:s regering.

Brottsanmälan mot Bush

Anklagade är bl a George W Bush, Richard B Cheney, Colin Powell. Donald H Rumsfeld, John D Ashcroft, Tommy Franks och dennes efterträdare som befälhavare för USA:s styrkor i Irak, George J Tenet, L Paul Bremer III och John Negroponte. Beskrivna brott är brott mot freden, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och andra brottsliga handlingar som strider mot FN-stadga, folkrätt, Förenta staternas författning och lag stiftad i enlighet med författningen. De första av 19 angivna brott gäller:
1. angreppskrig mot Iraks suveränitet där tiotusentals irakier dödats och skadats, mest civila. Angreppskrig definieras i folkrätten som ”det högsta av internationella brott” påpekas det.
2. överdrivet våld i syfte att sprida skräck, ”Shock and Awe”, mot försvarslös civilbefolkning och civila inrättningar.
3. användning av olagliga vapen, bl a superbomber och splitterbomber och bomber, robotar, granater och kulor förstärkta med uttunnat uran, och att de har hotat med att använda kärnvapen.
4. mord, summariska avrättningar, försvinnanden, bortföranden och tortyr.
5. att de även har bemyndigat, finansierat, utnyttjat och översett med att högt betalda paramilitära civila styrkor opererar anonymt utan redovisningsskyldighet och dödar, hotar, kontrollerar och inringar den irakiska befolkningen.
6. systematisk förstörelse av inrättningar för ekonomi, socialsystem, kultur, sjukvård, utbildning, förvaltning och diplomati.
7. handlingar för att söndra den irakiska befolkningen och åstadkomma konflikter och våld.
8. våldsam, brottslig militär ockupation av Irak där försvarslösa irakier dödas dagligen.
9. trotsande av FN:s roll som fredsskapare.
Ansökan avslutas med att de, förutom att ansvara för de uppräknade brotten, har gjort sig skyldiga till ”high Crimes and Misdemeanors” (högmålsbrott) enligt art II, sec 4 av Förenta staternas författning som kräver att alla ämbetsmän i Förenta staternas som tagit del i brottslighet skall avsättas efter riksrätt där de döms för sina handlingar.

Erik Göthe

TfFR 1-2/2004


Omslagsbild till TfFR 1-2/2004: Teckning av Emad Hajjaj.

EMAD HAJJAJ, född i Ramallah 1967, gick i skola i flyktinglägret Al Wehdat i Jordanien. Fick sitt första pris 1974 i skolans teckningstävlan. Första karikatyrteckningen publicerad i en universitetstidning (Sahafat Al Yarmouk) 1987. Examen vid Yarmouk University 1991 med en BA i konst och grafisk design som huvudämne och journalistik som sidoämne. Arbetade åt olika lokaltidningar, bl a Akher Khabar, Al Ahali, Al Raseef, Al Bilad, Al Mustaqbal, Al Dustour och Al Rai. Började 1992 arbeta åt den Londonbaserade tidningen Al Quds Al Arabi, flyttade över till dagstidningen Al Dustour. Från 1993 arbete på den ledande jordanska dagstidningen Al Rai fram till avsked efter en av sina kontroversiella karikatyrer år 2000. Arbetar nu åt dagstidningen Al Dustour, Al Quds Al arabi (London). Emad Hajjajs teckningar finns också på www.cartoonweb.com och www.politicalcartoons.com och hans egen nätsida www.mahjoob.com.