Till Dagens Nyheter (refuserat)

Den artikel av Maciej Zaremba ni publicerade den 3 november 2003 ger en grovt felaktig bild av mina åsikter om konflikterna i Jugoslavien utan att ens informera era läsare om att det fullständiga uttrycket för dessa uppfattningar finns i min bok ”Fools’ Crusade” (Dårarnas korståg), publicerad av Pluto Press (London).
Min bok fokuserar på historisk och politisk bakgrund. Vad gäller Srebrenica och andra tragedier som inträffade under dessa konflikter, är min huvudpoäng denna: ju större ohyggligheter som begåtts, desto större bör ansträngningarna vara att förhindra krig – eftersom krig är den förutsättning som leder till ohyggligheter av alla slag. Istället har ”Srebrenica” använts som symbol för att rättfärdiga så kallat ”humanitärt” eller ”preventivt” krig under ledning av USA, vars egna styrkor begått många ohyggligheter i krig (Vietnam, massaker på irakier efter vapenstilleståndet 1991, Panama, etc), och vars regering dömer andra men vägrar att själv underkasta sig internationella domar.
Stormakter har alltid erbjudit ädla ”humanitära” förevändningar för att ensidigt attackera och erövra andra länder. Men andra, mer materiella intressen, är alltid inblandade. USA:s invasion av Irak bör ha gjort detta klart för dem som inte förstod poängen under Kosovokriget 1999.
Diana Johnston