Irak som stat har en kulturhistoria som är omkring 20 gånger så lång som USA som nu ockuperar landet. I jämförelse är USA en ung och primitiv nation, ännu har den slaveriet i mannaminne, dess imperium har varat kort tid och kan knappast vara länge.

Hammurabis lag

Det gammalbabyloniska rikets grundare, kung Hammurabi, lät under sin regeringstid vid början av 2000-talet f Kr nedteckna en lagsamling med omkring 282 lagparagrafer. Det är den äldsta kända lagstiftningen i världen. Texten påträffades i början av 1900-talet, vid det gamla Susa öster om Eufrat och Tigris inristad med kilskrift på en s k stele av hård svart diorit. I epilogen till lagen säger Hammurabi bland annat:
”Må de förtryckta som står inför rätta ... läsa inskriptionen och förstå mina dyrbara ord: inskriptionen skall förklara för honom vad hans fall handlar om; han skall finna ut vad som är rättvist och hans hjärta skall glädjas och han skall säga: ’Hammurabi, härskaren, är för sina undersåtar en far som vördar Marduks ord, som vunnit erövringar för Marduk över norr och söder, som skänker glädje åt Marduk, hans herre, som för all evighet skänkt nytta åt sina undersåtar och upprättat ordning i landet.’
I framtiden, genom alla kommande generationer, må den kung som då är i landet iakttaga de rättfärdighetens ord som jag nedskrivit på mitt monument. Låt honom ej ändra landets lag sådan jag givit den, de påbud jag utfärdat; låt honom ej vanställa mitt monument. Om en sådan härskare har vishet och kan hålla sitt land i ordning, skall han iakttaga de ord jag inskrivit, den landets styrelse, stadga och lag som jag givit; det jag bestämt skall denna inskrift visa honom; låt honom styra sina undersåtar i enlighet därmed, tala rättvist till dem, fatta riktiga beslut, utrota missdådarna och brottslingarna från detta land och garantera välstånd för sina undersåtar. Hammurabi är jag, rättfärdighetens kung, till vilken Samas överlämnat lagen.”
Samas var solguden och den gudomlige domaren. Marduk, gamla testamentets Merodak, var ursprungligen staden Babylons gud men under Hammurabi, bibelns Amrafel, blev han nationalgud för det babylonska riket.
Artikel 5 i Hammurabis lag lyder i Tffr:s översättning från den engelska versionen på UNESCO:s hemsida:
”5. Om en domare prövar ett mål och lägger fram sin dom skriftligen; om sedermera hans avgörande visar sig vara felaktigt och detta skett genom hans eget fel, då skall han betala tolv gånger den bot som bestämts av honom i målet och han skall offentligen avlägsnas från domarbänken och aldrig igen skall han sitta där och döma.”
Där tilläts minsann inget slarv i dömandet.

Erik Göthe