Tffr:s årgångar 1977-87

Klicka på länk för att hämta texten. Det blir fler länkar efterhand. Kontakta redaktören om en önskad artikel saknar länk eller om Du vill beställa pappershäften, som finns för årgångarna t o m 2007. Epost till redaktören.

NR 2-3/(NOV 1987) 1986-87
Förord – Erik Göthe
Landskapslagarna – Per Nyström
Hatt till och huva från – Per Nyström
Herraväldet – Per Nyström
Teckningar: Kersti Berggren.
OMSLAG: Olof den Helige trampande ned "hedningen", klädd i den enkle bondens kläder. En av de många St Olofsbilderna i nordiska kyrkor.

NR 1/(NOV 1986) 1986-87
Vargen är här! – Erik Göthe
Hälsoundersökningar i statlig tjänst – en myndighetsfråga – Kurt Junesjö
Information i beslag – Erik Göthe
Anmälan till justitiekanslern – Svenska Fotografernas Förbund
Hästvedaprosa med mera – Anders Björnsson
Ockupationsjuridik – Per Boström
Ockupationsdirektiv – Erik Göthe
I imperialismens tidevarv – Ingemar Folke
Undantag från neutralitetspolitiken eller prejudikat? – Lars-Gunnar Liljestrand
Föreningen FiB-Juristernas årsstämma 1987, referat. Resolution: Sänk ubåtarna!
Tryckfrihetsförordningen behålls – Per Gröndahl
Hets mot folkgrupp – Per Gröndahl
Förbud mot rasistiska organisationer! – Hans-Göran Franck
Skapa inte åsiktsbrott i svensk lag! – Ingemar Folke
De italienska jagarna – Rolf Andersson
Bilder: Bengt Wanselius (foto), H. Daumier.
OMSLAG: "Herr K före processen", träsnitt av Torsten Jurell.

NR 4/1985
Deras yttrandefrihet och folkets – Erik Göthe
Den konstiga konsten att överklaga – Ingemar Folke
Tryckfrihetsåtalet mot SvD – Per Gröndahl
Fallet Stäglich – Erik Göthe
Hon stämde staten – Per Boström
USA:s bombangrepp mot Libyen – Ingemar Folke
Polisen i totalförsvaret –Per Boström
Rättsuppgörelse efter ockupation – Anders Björnsson
Slutdom i "Manifestet"-målet – Gunnar Furumo
Det "starka samhällets" grundlag (1974 års RF) – Tor Bergman
Bilder: "Den gode mannen från kanslihuset" (foto av okänd), Per Gröndahl, H Daumier
OMSLAG: "Min klient är alldeles bestämt en skurk. Fint! Desto större ära för mig om jag får honom frikänd" (H Daumier).

NR 2-3/1985 (utk. 1986)
Mordet på regeringschefen – Erik Göthe
Neutralitet, alliansfrihet och försvar – Rolf Andersson
Luftvärnets insatser i neutralitetsförsvaret under andra världskriget (ur Luftvärnets historia red. Carl Herlitz)
Planerar regeringen ockupation? –Ingemar Folke
Sverige och Europakonventionen –Tor Bergman
Förslag till plan- och byggnadslag – Peter Sundborg
Tecknad politisk idéhistoria (bok Annika Elmqvist och Pål Rydberg) – Erik Göthe
Rättsfall på 1500-talet (bok Natalie Zemon Davies) – Hjalmar Petri
Tidskriften Rättfärd – Ulf Stridbeck
Upprop för Sandberg och Leander (personalkontroll)
"Några tankar om sättet att upprätta och befästa den urgamla franska monarchien" (1799) – Hans Järta (presentation Erik Göthe)
Oberoende av nationen (Brundtlandkommissionen) – Anders Björnsson
Bild: "Lagstiftande församlingen" av Honoré. Daumier.
OMSLAG: Advokaten (H Daumier 1860).

NR 1/1985 HÅRT MOT HÅRT
Broschyr om ubåtskränkningarna och Östersjö-gränsen i samarbete med FiB/Kulturfront

Inledning – författarna
Protester istället för handlingar – Lars-Gunnar Liljestrand, Tom Necander
Mjukt mot hårt – Lars-Gunnar Liljestrand
Kränkningar av svenskt luftrum – Lars-Gunnar Liljestrand, Tom Necander
Regeringen förbereder grå zon i Östersjön – Hans Gabrielson
Zonföljetongen går vidare... – Hans Gabrielson
Ubåt 137 – Rolf Andersson
Alliaansfrihet åsidosatt – Tom Necander
Neutralitetsvakt – Rolf Andersson, Tom Necander
"Även om order uppifrån utebliva" – Ingemar Folke
Föreningen FiB-Juristernas årsstämma 1985 om internationella förhållanden och tryckfriheten. Folket i Bild/Kulturfronts freds- och försvarsarbete.
OMSLAG: Jan Erik Garland. Protestmaskinen BRAVO (Ur Rit- Olas Julpudding 1943).

NR 4/1984
"Giftas"-processen mot Strindberg 1884, protokollet
"Giftas"-processen - fick Strindberg en rättvis rättegång? – Per Gröndahl, Erik Göthe
I egen sak (bok Vilhelm Moberg) – Hjalmar Petri
Kommentar till ett systembyte – Anders Björnsson
Ur "Svenska folket", 1882 – August Strindberg
Bild: Victor Andrén.
OMSLAG: "Jag tycker det är roligt att vara gift och tar saken enkelt!" fotografi av Strindberg.

NR 2-3/1984
Apropå industrispionage – Rolf Andersson
Vi lärde av Norge – Ingemar Folke
Statens ansvar för medborgarnas politiska aktivitet (ur Socialtjänstlagen)
Tryckfrihet och tvångsmedel – Per Gröndahl
Yttrande över narkotikakommissionens promemoria nr 8, Narkotikastrafflagen mm – Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
När får polisen ingripa mot strejkande? – Mats Björkenfeldt
Fribrev för journalister? –Åse Lo Skarsgård
Narkotikainnehav för missbruk är straffritt – Lotta Dahl
Konversation av en icke-person (Ove Rainer) – Anders Björnsson
Prins Sihanouk (Sverigebesök) – Erik Göthe
Remissvar på Yttrandefrihetsutredningen (översikt) – Per Gröndahl
1949 års TF är inte räddad (ref. riksdagsdebatt) – Per Gröndahl
Uppgifterna inom arbetsrätten – FiB-Juristernas stämma
Fackligt inflytande och kommunal demokrati. Del 2 – Claes Oldin
Bilder: Kersti Berggren, H. Daumier.
OMSLAG: "Robert-Macaire, advokat" (Honoré Daumier).

NR 1/1984
Sänk ubåtarna! – RA
Om internationella förhållanden och tryckfriheten – FiB-Juristernas årsstämma 1984
Palestina och Israel. En folkrättslig bakgrund i några dokument – Ingemar Folke
Statstjänstemännen stridsrätt. Utvecklingen under 1900-talet – Håkan och Ulrika Runelöv
Fackligt inflytande och kommunal demokrati. Historik. – Claes Oldin
Brev från FiB/Kulturfront till Yttrandefrihetsutredningens remissinstanser
Rätt eller privilegium - den demokratiska grundfrågan – Anders Björnsson
Bilder: Bonfils, Vogel.
OMSLAG: Polisstyrkor mot arabisk demonstration i Jaffa 1933 (foto: Eric Matson).

NR 4/1983
Granskning av yttrandefrihetsutredningens betänkande "Värna yttrandefriheten"
Anpassning och lite motstånd (bok) – Erik Göthe
Handikapp och missbruk – Mats Björkenfeldt
Varbergs tingsrätt – Erik Göthe
En borr till Pansjir – notis
"Om kriget kommer" – Per Gröndahl
Kampuchea – Stefan Hjerten
Vördsamt memorial N:o 24 Med överlämnande av Utskottets eget förslag till Tryckfrihetslag – konstitutionsutskottet vid 1809 års riksdag (presentation Erik Göthe)
Bilder: "Jakten på bokstäverna" ur Rire Belge 1901, Charles Vernier från Charivari 1851, Kersti Berggren.
OMSLAG: "Censurens återuppståendelse" (Grandville & Forest).

NR 3/1983
Yttrandefrihetsutredande i ofärdstid – Per Gröndahl
Neutralitet och yttrandefrihet – Gösta Hultén
Vem förstår lagspråket? – Ingemar Folke
Journalistförbundets vidare ståndpunkter – Anders Björnsson
Det sedlighetssårande (1938) – Per Nyström
Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om det sedlighetssårande 1812-1979
Hilding Eek avliden – Jan Sandegren
Diskriminering vid uppsägning: Framgång för arbetstagarna i arbetsdomstolen – Claes Oldin
Kommentar – Sten de Geer
Om den härliga tystnaden – Anders Ehnmark
Bild: Ur Trots Allt! 1940.
OMSLAG: "Rysslands och Sveriges vapen" (H.B. Palmær), teckning av Kersti Berggren.

NR 2/1983
Svenska neutraliteten – Per Gröndahl
Sveriges säkerhet – Rolf Andersson
"Gemensam säkerhet" kan bli livsfarlig – Åke Kilander
Socialdemokratin och fosterlandsförsvaret – Anders Björnsson
Diskriminering vid uppsägning – Claes Oldin
Intervju med Sten de Geer om "Svea Corona"-domen
Pressen inför rätta. Praxis och prejudikat inom tryckfrihetsrätten – Hans-Gunnar Axberger
Anpasslingspolitik och tryckfrihet 1831. Avslutning – Bo Nilsson
Populärt om folkrätt (böcker Ove Bring) – Mats Björkenfeldt
Föreningen FiB-Juristernas årsstämma 1983. Hälsning från Folket i Bild/Kulturfront. Resolution om internationella förhållanden. Resolution om tryckfriheten.
Bild: Ur socialdemokratiska "Karbasen" 1901.
OMSLAG: Nya Orbis Pictus (Tollin)

NR 1/1983
Boktryckarkonsten i Sverige 500 år – Erik Göthe
Yttrandefrihetsutredningens kanon – Lars-Gunnar Liljestrand
Föreningen FiB-Juristerna om yttrandefrihetsutredningen
Norrbottens journalistförening  notis
Tidningen Journalisten – notis
"Alltsedan 1809... " (Falu-Kuriren) – Erik Göthe
Föredrag på Stadsmuseum i Stockholm av Ingemar Folke, Per Gröndahl, Gustaf Petrén) – referat
Pressdebatt om tryckfriheten – Per Gröndahl
Anpasslingspolitik och tryckfrihet. Del 2 – Bo Nilsson
Folkens fängelse (bok) – Jan Sandegren
Får försvarare kontakta andra misstänkta än sin klient? – Ingemar Folke
Rösträtt för utländska medborgare? – Ingemar Folke
Upphovsrätt och sekretess (debatt om "Manifestet"-målet) – Gustaf Petrén, Anders Runebjer, Gunnar Furumo
Tankar i undantagstillstånd – Håkan Göransson
Memorial om skrif- och tryckfrihet (faksimil ur Georg Schaumann: Biografiska undersökningar om Anders Chydenius) – Anders Chydenius
Bilder: Nils v Rabulstein (pseud), Rune Beckius.
OMSLAG: Illustrationer ur "Dialogus creaturan" 1483.

NR 3-4/1982
Försvara tryckfrihetsförordningen! – Erik Göthe
Remissvar om förslaget till massmedielag 1975 (från Hovrätten över Skåne och Blekinge) – Björn Kjellin
Flygbladsutdelning - otillåten stridsåtgärd – Claes Oldin
Den ekonomiska brottsligheten och skatteförvaltningens förfall – Eva Fee
Socialrätten vid en skiljeväg? – Staffan Rylander
Riksdagsbeslut på ockuperat område? – Ingemar Folke
Utländska örlogsfartyg i Sverige (IKFN) – Ingemar Folke
FN för en tryggare värld (bok) – Hilding Eek
Afganistan ockuperat – Claes Oldin
Saklighet och godtycke (bok B Sundberg-Weitman) – Mats Björkenfeldt
Statsmakt i stöpsleven (bok) – Bo Nilsson
Anpasslingspolitik och tryckfrihet år 1831. Del 1 – Bo Nilsson
Gustaf III och "1774 års tryckfrihetsförordning" – Erik Göthe
Kungl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Skriv- och Tryckfriheten; Given Stockholm i Råd-Kammaren den 2. Dec. 1766. Kungl. Maj:ts Nådiga Förnyade Förordning och Påbud Angående Skriv- och Tryckfriheten. Given Stockholms Slott, den 27 April 1774. Yttrande till Protokollet i Råd-Kammaren, angående Tryckfriheten, den 26 April 1774. – Gustaf III
Upphovsrätt mot tryckfrihet? (debatt om "Manifestet"-målet) – Anders Runebjer, Gunnar Furumo
Bilder: Kersti Berggren. Diagram: Antal titlar av icke-periodiska tryckta skrifter i Sverige 1700-1820 inom ämnena politik och politisk ekonomi.
OMSLAG: De fyra stånden drar upp Moder Svea ur en vak (Gillberg 1760-talet)

NR 2/1982
Missaktning mot invandrare – Ingemar Folke
Läsarbrev om Faurisson-dokumentationen – Gerhard Bauer
Svar från tidskriftsredaktören
Faurisson överklagar – SH
I en brevintervju... (Chomsky om Faurissons yttranderätt) – ABn
Fredens hav - vredens hav – IF
I Tjeckoslovakiens hemliga arkiv (bok) – EG
En fullkomligt allvarlig rapport från riksdagen – TB
Domare i kommunistisk stat (bok, utdrag) – Otto Ulc (presentation IF)
Strejkrätten ifrågasatt – Claes Oldin
Konkursfiffel – Per Gröndahl
Medelklass och demokratisk tradition – Bo Nilsson
Medborgarrättsrörelsen i Indien. Anteckningar från en resa. – Anders Runebjer
FiB-Juristerna tio år. Stämmouttalanden: Om yttrande- och tryckfriheten. Om internationella förhållanden. Om uppgifterna inom arbetsrättens område. – CO
Jubileumsbankett. Epistel femtioelva.
1944 års tryckfrihetssakkunniga (SOU 1947:60): Om tryckfrihet.
Bilder: Kersti Bergggren, Elias Martin, Tobias Sergel, okänd indisk konstnär, Ivar Starkenberg.
OMSLAG: Folkrepresentanter planterar frihetens träd, Lesuer 1791.

NR 1/1982
Ubåt 137 i riksdagen – RA
Advokaten, Staten och Rätten – Ragnar Gottfarb
"Det er ingen grunn til å tvile på..." (Johs Andenæs om Kina idag) – ABn
Föreningsnytt. Föredrag Christer Hellmark, Per Gröndahl, Stefan Hjertén, Gun Kessle.
Varför ta upp fallet Faurisson? – Gun Kessle
Av betydande intresse... (bok Ambjörnsson: Det okända landet)
Fallet Faurisson - ett rättsövergrepp – Stefan Hjertén
Brev från Robert Faurisson av 1 oktober 1981
Dom 8 juli 1981 mot Faurisson
Hets mot invandrare – Ingemar Folke
Prostitutionen i Sverige - förslag till remissvar på SOU 1981:71 från FiB-Juristerna
Diplomatisk kvarstad och konfiskation utan rättegång (1940) – H-K Rönblom (presentation: Anders Björnsson)
Bilder: Kersti Berggren, I. Starkenberg.
OMSLAG: Det ptolemaiska systemet, holländsk illustration

SUVERÄNITET OCH AGGRESSION (1981)
Broschyr om folkrätt i samarbete med Folket i Bild/Kulturfront

Inledning. Historiskt om folkrätten.
Allmänna kännetecken hos modern folkrätt.
De grundläggande principerna för interntionella rättsförhållanden.
Självförsvar och kollektiv säkerhet.
Ytterligare om Förenta nationerna.
Några aktuella händelser i folkrättslig belysning.
Ockupationen av Tjeckoslovakien. Den kinesisk-vietnamesiska gränskonflikten. Den vietnamesiska ockupationen av Kampuchea. Den sovjetiska ockupationen av Afganistan.
Något om neutralitet.
"Varje angrepp skall mötas med vapen."
Litteraturlista. Studiefrågor. Bilaga: Vissa dokument i utdrag. Ur FN-stadgan.
Ur Generalförsamlingens definition 1974 av aggression.
Afghanistan-Union of Soviet Socialist Republics: Treaty of Friendship, Goodneighborliness and Cooperation.
Utdrag ur tal 18.1.1943 i riksdagen av statsminister Per Albin Hansson.

NR 3-4/1981
U-båten – RA
Advokatens ställning: Återgång till preusseri? – Ingemar Folke
R-Pocket om advokatens ställning – Tom Necander
Ny advokatförening i Väst-Tyskland (Republikanischer Anwaltsverein) – UW
Arbetsdomstolen försvarar tryckfriheten – Claes Oldin
Offentlighet - regel eller undantag? (tre regeringsrättsdomar) – Ingemar Folke
Frihet (1923) – Natanael Beskow
Tankar om borgerliga friheten, 1759Petter Forskål
1766 års tryckfrihetsförordning, dess tillkomst och betydelse i rättsutvecklingen (Statsvetenskaplig Tidskrift 1943) – av Hilding Eek
Bilder: Kersti Berggren.
OMSLAG: Pressfriheten, fransk gravyr.

NR 2/1981
Afganistan och folkrätten (2) – A G Noorani
Den nya sekretesslagen – Gustaf Petrén
Definitionen av tryckfriheten (SOU 1979:49) – FiB-Juristernas tryckfrihetsgrupp
Videovåldet och yttrandefriheten ("Motorsågsmassakern") – Per Gröndahl
Koppleribrottet ifrågasatt – Rolf Andersson
Rättslig diskussion i Kina – Gerd Kaminski
Bild: Torsten Jurell.
OMSLAG: De fyra ryttarna, träsnitt av Torsten Jurell.

NR 1/1981
Fredsappell - för vad? ("Appell för fred och överlevnad") – Gösta Hultén
Afganistan och folkrätten (1) – A G Noorani
Angelägna frågor om Afganistan (Carl Schönmeyr i Expr.) – EG
Läget för förföljda i Tjeckoslovakien – Helena Friedlova
Om FN-stadgan, metadikt ur "Baksidor" av Helmer Lång
Upphovsrätten och "Baksidor" – Rolf Andersson
Kulturell allemansrätt? – Rolf Andersson
Pressfrihet eller journalistfrihet? – Anders Björnsson
Journaliststrejk och tryckfrihet – Per Gröndahl
Förebyggande internering och den indiske medborgaren – Gobinda Mukhoty
Afganistantribunal i Stockholm – notis
Folkets Historia (tidskrift) – EG
Om våra rättigheter (antologi Rättsfonden) – AR
Om upproret i Krakow 1846 – Bo Nilsson
Bilder: Leif Eriksson/Max Walter Svanberg, "Blodbadet i Galizien, samtida stick.
OMSLAG: "Makt är rätt", stenlitografi av L. Kozanecki, 1830-talet.

NR 3-4/1980
Ockupationshot. Sovjetinlägg om robotar avvisas av UD – EG || Hälsning till Polen från FiB/Kulturfront-konferens || Fria fackföreningarna i Polen. Några polska dokument – IF || Utdrag ur Protokoll över överenskommelse mellan regeringskommissionen och distriktsstrejkkommittén den 31 augusti 1980 på varvet i Gdansk. (övers. Ingemar Folke) || Ny utsökningsbalk - moralisk nyordning – Erik Göthe || Motståndsplikt i Jugoslaviens grundlag – MB || Statlig kontroll över advokaterna? – IF || Narkotikastrafflagstiftningen: Straffskärpning utan skärpning! – Stefan Karlmark || Proven på anstalterna – Stefan Karlmark || Porren, lagstiftaren och tryckfriheten – Per Gröndahl || Yttrandefrihetsutredningen – Per Gröndahl || Staten ska inte försörja kulturarbetarna! – Hans O Sjöström || Rättsväsendet i Kina efter 1940: Rättskipning i feodalt förfall – Adele Marion Fielde || Folket eller facket? Om medbestämmandelagens tillämpning inom den statliga förvaltningen – Claes Oldin
Bilder: Barie, Kersti Berggren.
Omslagsbild: Polens författning antas den 3 maj 1791 (Taubert och Bolt).

NR 2/1980
Antisovjetisk front – EG
Ur talet "Finns fascistfara i Sverige?" Auditorium i Stockholm 1938 – Karl Gerhard
Uttalande av svenska jurister om Kampuchea
Rättelse (inledn. t. Kampuchea-konferensen i nr 1-80)
Kreml prövar svensk demokrati (konstutställning "Härlig är jorden") – Anders Runebjer
Journalistförbundet om tryckfriheten. Kongressuttalande.
TV:s falska kamp för yttrandefriheten – Tor Bergman
Vad hotar yttrandefriheten? – Ingemar Folke
Om balternas dubbla medborgarskap – Ulo Ignats
"De samhällsfunktioner som motiverar presstöd" – Erik Göthe
Om friheten att strejka – Håkan Göransson
Yrkesförbud 5 år för advokat Danisz – Anders Runebjer
Iran och Sovjet – EG
Pax Islamica och folkrätten. Utdrag ur Bo Johnson: "Islamisk rätt"
Rättegång i Folkets Kina 1930 – Agnes Smedley
FiB-Juristernas årsstämma: Om yttrande- och tryckfriheten. Om internationella uppgifter. Om "lag mot skatteflykt" (DsB 1978:6). Om alkohol- och narkotikamissbruk. Om den psykiatriska tvångsvården.
Bilder: Gobeläng från "Härlig är jorden", träsnitt över strejk 1794, norsk teckning 1850, träsnitt från 1930-talet av Liang Yung-tai.
OMSLAG: "Vad blir nästa mål?" (Brezjnev till bords), lavering av Ulf Vrangö.

NR 1/1980
Fredsrörelse - men hur? – EG
Ambassadör Anders Thunborg i FN om läget i Afganistan
Socialdemokraterna: Appell om fred och överlevnad (Afganistan)
Uttalande av utrikesminister Ullsten (Afganistan)
Ur resolution av FNs generalförsamling 5-9 jan 1980 (Afganistan)
Internationell Kampuchea-konferens. Inledningsanförande i underkommittén om folkrätt.
"Varje angrepp skall mötas med vapen" ("Om kriget kommer" 1943) – Rolf Andersson, Tom Necander
Finlands sak var svår (bok Anders Persson) – Agnis Balodis
Dödsstraffet och rättssäkerheten – Björn Kumm
Advokaten - när blev han jävig? – Ragnar Gottfarb
Fälldin svarar för Folkets Rättigheter? (UNESCO-deklaration) – IF
Islamisk rätt – Mats Björkenfeldt
Ta strid för demokratin! (om boken "Ta strid för kärleken") – Anders Runebjer
Fram mot det rättslösa samhället! (bok: N H Quiding: Slutliqvid med Sveriges lag) – IF
"1949 års tryckfrihetsförordning bör återställas". Journalisthögskolans remissvar
Berättelser från träskmarkerna. Utdrag. – kommentar: Lennart Lundberg och Poul Mohr.
Bilder: Per Gröndahl.
OMSLAG: Soldat stiger upp ur "rysk gumma", teckning av Barbro Skoog.

NR 4/1979
80-talets rättsoordning – EG
Förbundsrepubliken Tysklands röstförklaring om Kampucheas FN-representation
Folk kräver straff för narkotikabrott. Intervju med åklagare Stefan Karlmark – Lotta Dahl
Cesare Beccaria – Lotta Dahl
Ur Brott och straff – Cesare Beccaria
Viktoria, Jan Myrdal och Cesare Beccaria – Paul Enoksson
Kampucheakonferensen – notis
Ove Bring mot Atle Grahl-Madsen – notis
Domskrivning – UW
Grundlagsändringen till höstriksdagen – not
Göteborgs tingsrätt (fällande koppleridom mot porrhandlare) – notis
Straff för langning – RA
Tillåten hets mot folkgrupp? – IF
"Alkoholism = sjukdom". Två domar i AD – Lotta Dahl
Förslag till yttrandefrihetsgrundlag. En kritisk granskning av ett undermåligt och tryckfrihetsfientligt betänkande – FiB-Juristernas tryckfrihetsgrupp
Om huruledes sådana goda samkväm af rikets inbyggare understundom blifva störda. Ur Olaus Magnus' Historia om de nordiska folken.
Åtalsrätten mot ämbetsmän – Mats Björkenfeldt
Tillämpa asocialitetslagen – Anders Runebjer
Frågor till kinesiska domare (1979) – Christer Leopold
Teckning: Staffan Lindén
OMSLAG:: 10000 sidor utredning 1972-79 om fri- och rättigheter. Foto: Per Gröndahl.

NR 3/1979
Undéns väg, inte Olivecronas – EG
Livsrum eller nationell suveränitet (Undén vs Olivecrona) – Rolf Andersson
Intervju med advokat Gobinda Mukhoty (indiska medborgarrättsrörelsen)  Ingemar Folke
Katarina II och den västeuropeiska pressen  Bo Nilsson
Om sovjetisk nationalitetspolitik (bok Ivan Dzjuba) – Jan Sandegren
Sårande av tukt och tryckfrihet – Per Gröndahl
Sveriges advokatsamfund, FiB-Juristerna om yrkesförbudet för Josef Danisz – notis
Beccaria – EG
Lagspråket och rättssäkerheten – Gustaf Petrén
Om förslaget till ny sociallagstiftning – Lotta Dahl
Rysk framstöt på massmedieområdet – Per Boström
Hur man anmäler bordeller – Göran Bodin
Bilder: Kersti Berggren, Ola B.
OMSLAG: "An imperial stride!" (W. Holland)

NR 1-2/1979
Nationens rätt - en folklig rättighet – EG
Uttalanden av utrikesminister Hans Blix ang. situationen i Kampuchea, konflikten Kina-Vietnam

Folkrätten idag och Kampuchea-invasionen. Intervju med UD:s folkrättsexpert Ove Bring – Ulf Mårtens
Österrikes nationella undergång 1938 – Anders Persson
Motstånd eller kollaboration (FörsvDep PM 1978) – Rolf Andersson, Tom Necander
Vid ockupationen av Norge 1940. Om hur norska myndigheter agerade – Rolf Andersson
Fersenska mordet, tryckfriheten och 1812 års politik – Björn Liljefors, Tom Necander
Mark Twain - en tidig antiimperialist – Anders Björnsson
Förslaget till ny skogsvårdslag - ett hot mot skogen och mot demokratin – Mikael Sundeman
En vanlig rättegång - men i Sovjet – Ragnar Gottfarb
Tre världar (antol. Ordfront) – Per-Olof Bolding
Regeringens lagförslag om en ny pykiatrisk vårdlag bör avslås! – Lotta Dahl
Försvara skyltningsförbudet! – Per Gröndahl
Legal narkotikadöd (bok Åkerman) – Lotta Dahl
OMSLAG: Bildmontage - Hitler i bil drar fram över Österrikes karta.

NR 4/1978
Kampen mot porren - för tryckfriheten – Per Gröndahl
Tema: Borgerlig frihetstradition. Om försvar för borgerlig frihet – Erik Göthe
Avslå grundlagsförslaget! (upprop från Kommittén mot grundlagsförslaget 1973)
"Radikal" historieskrivning om 1809-10 års grundlagar – Tom Necander
Peter Forskåls kamp för tryckfrihet 1759-60 – Bo Nilsson
Akademisk frihet – Olle Josephson
Exemplet August Blanche – Anders Björnsson
"Ett levande träd böjer sig". (Sverige under andra världskriget) – Christer Hellmark
Dödshjälpsmålet (åklag../. B. Hedeby/R. Toss) – Tomas Rajala
Hyresförhandlingslag mot hyresgäster – Rolf Andersson
Instruktion mot porrskyltning – Erik Göthe
Knarkkungarnas permissioner – OZ
Kampskrift för pornografi, otukt och osedlighet (bok Silbersky/Nordmark) – RA
Bilder: De la Croix, Ulla Wennberg, K A Ekvall
OMSLAG: "Friheten på barrikaden" (De la Croix)

NR 3/1978
Advokaternas oberoende – red.
Vissa framgångar i fallet Gildemeier (västtyskt yrkesförbudsfall, advokat) – EG
"Värna advokaternas oberoende" – FiB-Juristernas årsstämma
Tvånget i psykiatri och socialvård – Nils Bejerot
Regler om tvång i psykvården – Tom Necander
"Narkotikafrågan" (tidskrift) – red
Missbruk av alkohol, narkotika och frihet – Janne Mattsson
"Alla i Sovjetunionen tänker inte som Brezjnev" (ur tal i Hamburg) – general Grigorenko
Dömda ryska oppositionella – UW
Strejkrätt i Sovjet – Ulo Ignats
Tjeckoslovakien och folkrätten – Ingemar Folke, Tomas Rajala
"Vi är förrådda!" (bok Anders Persson) – Rolf Andersson
"Försvara den hotade yttrandefriheten" – FiB-Juristernas stämma 1978
Tryckfrihetsjuryn är bra – Rolf Andersson
UNESCO och massmedierna – Per Boström
Viktig bok om den hotade strejkrätten (bok Fors/Göransson/Nordblom) – Gösta Hultén
Ny hyresförhandlingslag: Hyresgäster ur askan i elden? – Mats Åhlund
Bilder: Ola B, Kersti Berggren, Per Gröndahl
OMSLAG: Psykatrisk mönsterklinik av Ola B

NR 2/1978
Fri- och rättigheter och nationellt oberoende – Resolution från nordiskt juristseminarium
En doktrin för inblandning (Brezjnevdoktrinen) – Ingemar Folke, Jan Sandegren
Visst är väl Gotland svenskt? (Östersjögränsen) – Per Persson
Medbestämmande modell 1905 – Anders Runebjer
Den gamle och landet (Kekkonen) – Andres Küng
I Finland vore många FiB-försäljare kriminella – Erik Göthe
Om medborgartribunalen – brev från FiB-Juristerna med förslag till annan inriktning
Till frågorna om lag och ordning och borgerliga friheters försvar – Jan Myrdal
"Arbetarklassen ... (om artikel i tidskr. Sovjetisk stat och rätt) – Ingemar Folke
Kampanj mot advokaternas oberoende – Rolf Andersson
Bilder: okänd fotograf, Kersti Berggren
OMSLAG: Bildmontage - Kekkonen, Brezjnev, fiskebåt

NR 1/1978
Rätten att strejka – tema, Red.
Arbetsdomstolens dom – Kurt Junesjö
Strejkrätten och den lokala lönekampen – Lasse Skoglund
Strejkrätten - en demokratisk fri- och rättighet – Håkan Göransson
IB-affären: Kulturfronten åsidosatte tryckfriheten – Per Gröndahl, Tom Necander
Nya tryckfrihetsförordningen, följdlagstiftning – PG
Envist okunniga (Sv Författarförbundet, Sv Teaterförbundet) – Erik Göthe
Socialvården och rättssäkerheten – PG
DN-skandalens efterspel – Rolf Andersson, Per Gröndahl
Slå vakt om rättegångsbalken – Tor Bergman
Bilder: okänd fotograf 1928, Kersti Berggren, Per Gröndahl
OMSLAG: Städerska insnärjd i Medbestämmndelagen. (Kersti Berggren)

NR 1/1977
En ny tidskrift - redaktionen
Förslaget till ny sekretesslag - ett hot mot yttrande- och tryckfriheten – Kurt Junesjö ||
När porren släpptes fri – Jeanette Gentele ||
Vad hotar teaterns yttrandefrihet? (teaterpjäsen "Chez Nous") – Ingemar Folke
Tryckta skrifter och teater: en sammanfattande jämförelse – Ingemar Folke
Information vid kriser – PG
Rysk påtryckning – RA
Man kallade honom sheriffen (film) – EG
Pravda – PG
Fria val i Finland? – PG
Om det planerade partiförbudet i Västtyskland – Uttalande av FiB-Juristerna "Till alla krafter i BRD som är beredda att försvara de demokratiska rättigheterna"
Det finns något att försvara i bestämmelserna om teater och demonstration – Erik Göthe
Bilder: okänd fotograf 1940, P.O. Ultvedt, Kersti Berggren, Barbro Skoog
OMSLAG: Karl Gerhard sjunger om den trojanska hästen i sin revy på på Folkan 1940.

s